IOPS


IOPS je anglická zkratka pro „input/output operations per second”, jež udává kolik vstupních a výstupních požadavků je dané zařízení schopno za sekundu zpracovat. IOPS se měří například u SSD disků nebo u komplexnějších data storage.

Celkový IOPS poskytuje informaci o výkonu disku a vypočítává se z rychlosti čtení a zápisu, k níž se přičte latence. Bude-li například průměrná rychlost čtení a zápisu 0,003 sekundy a latence 0,002 sekundy, bude IOPS odpovídat tomuto výpočtu:

1/(0,003+0,002) = 200 IOPS

Kromě celkového IOPS se udávají také dílčí hodnoty, jako například IOPS náhodného čtení či IOPS náhodného zápisu, jejichž hodnoty jsou důležité zejména pro rychlost spouštění systémů a aplikací. Měří se také IOPS sekvenčního čtení a IOPS sekvenčního zápisu, které jsou zase podstatné pro ukládání nebo čtení objemných souborů.

Platí, že čím vyšší hodnota IOPS, tím výkonnější disk. Třeba moderní SSD disky dosahují výrazně lepších hodnot než ty klasické mechanické.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám