Load balancing


Load balancing je metoda, která rozděluje zátěž mezi více zařízení (např. serverů). Tento postup se používá tam, kde je potřeba optimalizovat výkon, zlepšit dostupnost a minimalizovat výpadky služeb. Obvykle bývá součástí clusterových řešení.

Existují dva hlavní typy load balancerů – softwarový a hardwarový. Softwarový load balancer je aplikace, která zpracovává a přeposílá požadavky na jednotlivé prvky systému. Často bývá součástí webového serveru nebo cloudových služeb. Jeho nevýhodou může být nižší výkon a limitovaná škálovatelnost.

Hardwarový load balancer je samostatné fyzické zařízení, které se využívá u náročnějších projektů. Oproti softwarovému řešení poskytuje lepší výkon, dostupnost, škálovatelnost i funkce pro řízení provozu. Kvůli svým vlastnostem se jedná o nákladnější variantu load balanceru.

Využívání load balancingu s sebou nese několik výhod:

  • Vyšší výkon a dostupnost – pokud dojde k selhání jednoho serveru, díky load balanceru ostatní servery stále pokračují v provozu.
  • Škálovatelnost – metoda load balancingu umožňuje navýšení, nebo snížení prostředků dle aktuální potřeby systému.
  • Zabezpečení – load balancery přidávají do celé infrastruktury další bezpečnostní vrstvu. Mohou pomáhat např. při DDoS útocích, kdy útočníci zahlcují servery obrovským množstvím požadavků, které mohou vést k selhání serveru. Pokud je jeden server cílem útoku, load balancer přesměruje síťový provoz na ostatní servery.
  • Efektivní využití zdrojů – rovnoměrným rozdělením provozu mezi více zdrojů se zvyšuje celková efektivita systému a využití jednotlivých kapacit.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám