Failover


Failover představuje proces, kdy v případě výpadku primárního zdroje dochází k přesměrování provozu na záložní zdroj.

Failover se obecně využívá k zajištění vysoké dostupnosti služeb a minimalizaci jejich výpadků. Například v rámci clusterových řešení (více serverů spojených do jednoho funkčního celku) je failover clustering navržen tak, aby při výpadku jednoho uzlu nebo jiné části systému, došlo k automatickému přesměrování provozu na jiný server. Tento záložní server převezme úlohy, které dosavadní server zpracovával, a bude navíc přijímat i nově přicházející požadavky. Pokud je systém správně nakonfigurovaný, měl by být proces failoveru automatický a uživatelé by neměli zaznamenat žádný problém v dostupnosti služby.

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám