Význam jednotlivých polí v alert e-mailech AVR

Poslední aktualizace 20. 12. 2022


APSolute Vision Reporter (AVR) je monitorovací nástroj k bezpečnostnímu řešení Radware DefensePro, který poskytuje okamžitý přehled o výkonu a bezpečnostním stavu vaší infrastruktury a sítě.

Z adresy avr-dp@master.cz systém zasílá upozornění na jakékoli aktivity a změny. V tomto článku najdete vysvětlení jednotlivých položek, které e-maily obsahují.

Ukázka alert e-mailu:

Time : 03/24/2021 04:36:22
Alert Name : –
Alert Description : New action –
Alert Events:See below for list of events that triggered this alert
#START :0:0
1     OLF6     AVR     1.1     date=03/24/2021 04:33:04 0     devtype=0     et=0      devid=ff8080813d1fccea013d1fd4f456002e     hostip=-     hostname=172.16.22.20      pport=1     dir=0     proto=UDP     act=3     attackname=Memcached-Server-Reflect      attackipsid=66747-1613645708     attackid=18286     sip=188.240.208.80      dip=Multiple     dport=N/A     rule=36804     nthreatcat=6     attackrisk=3      starttime=03/24/2021 04:33:04     lateststamp=03/24/2021 04:33:17     vlantag=1349     mpls=N/A     pktcnt=0     pktbw=0     duration=Less than 1 min     alertrule=New Rule1

Význam jednotlivých polí

Sekvence pole Pole Popis Příklad nebo statická hodnota
1 Číslo řady Číslo řady v upozornění. 1
2 Formát Open Log Format (OLF) verze 6. Formát, který AVR používá k ukládání a shromažďování dat ze zařízení. OLF6
3 Kód produktu APSolute Vision Reporter AVR
4 Typ události zařízení Typ události na zařízení. 

Hodnoty:

 • 1.1 – z DefensePro nebo DefenseFlow
 • 1.2.1 – z APSolute Vision
1.1
5 Datum Datum a čas události date=02/28/2021 15:59:08 0
6 Typ zařízení Hodnoty: 
 • 0 – Device
 • 1 – Host (protože APSolute Vision Reporter shromažďuje data pouze z aplikací DefensePro a DefenseFlow a AppWall, bude mít toto pole vždy hodnotu 0
devtype=0
7 Typ události Hodnoty: 
 • -1 – provoz
 • 0 – útok
et=-1
8 ID zařízení Identifikátor zařízení Radware devid=ff8080813d1fccea013d1
fd4f456002e
9 IP adresa hosta IP adresa zařízení Radware hostip=-
10 Název hosta Jméno zařízení Radware hostname=172.16.22.20
11 Směr Hodnoty: 
 • 0 – příchozí
 • 1 – odchozí
 • -1 – neznámý
dir=0
12 Protokol Protokol spojený s událostí proto=UDP
13 Akce Hodnoty: 
 • 0 – modified
 • 1 – forward
 • 2 – proxy
 • 3 – drop
 • 4 – source reset
 • 5 – destination reset
 • 6 – source and destination reset
 • 7 – bypass
 • 8 – challenge
 • 9 – quarantine
 • 10 – drop and quarantine

Pro ostatní hodnoty je defaultní „zamítnuto“ (Denied)

act=0
14 Jméno typu útoku   attackname
15 ID útoku   attackipsid
16 ID typu útoku   attackid
17 Zdroj útoku Zdrojové IP útoku sip
18 Cíl útoku Cílové IP útoku dip
19 Cílový port   dport=N/A
20 Číslo služby   rule
21 Číslo kategorie útoku   nthreatcat
22 Závažnost útoku Ohodnocení závažnosti útoku attackrisk
23 Začátek útoku   starttime
24 Poslední čas, kdy byl útoku detekován   lateststamp
25 Číslo vlan   vlantag
26 MPLS Multiprotokolové přepojování podle návěští (Multiprotocol Label Switching) mpls=N/A
27 Počet paketů   pktcnt=0
28 Šířka pásma paketů Šířka pásma paketů v kilobitech (kb) pktbw=0
29 Pravidlo výstrahy Pravidlo, které spustilo výstrahu. alertrule=New Rule1

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám