Zákaznický účet: správa uživatelů a oprávnění


Pro jednodušší správu služeb můžete ke svému hlavnímu účtu v Zákaznické administraci přiřadit uživatelské podúčty. Různé úrovně a rozsahy práv jednotlivých uživatelů nastavíte individuálně, čímž zajistíte vyšší bezpečnost.

Přihlaste se do Zákaznické administrace. V pravém horním rohu klikněte na své uživatelské jméno > Oprávněné osoby. V sekci naleznete kompletní přehled správy oprávněných osob:

 • Účty – podúčty uživatelů, kteří mohou přistupovat do Zákaznické administrace prostřednictvím vlastních přihlašovacích údajů a nahlížet informace hlavního zákaznického účtu.
 • Kontakty – prostor pro vložení klíčových kontaktních osob, např. technický ředitel, účetní,…
 • Přístup do DC – osoby s povoleným přístupem k technologiím do datových center MasterDC.
 • Historie přístupů – přehled záznamů o přístupech do datacentra.

Vytvořit nový podúčet

V sekci Oprávněné osoby přejděte do záložky Účty. Přes tlačítko Vytvořit přidáte nový účet.

 1. Vyplňte Jméno, Příjmení a E-mail nového podúčtu.
 2. Kliknutím na Pokračovat přejdete do záložky Práva.
 3. Nastavte práva pro daný podúčet – bližší popis těchto oprávnění viz Popis oprávnění uživatelů.
 4. Kliknutím na Pokračovat přejdete do sekce Heslo podpory; v případě, že chcete pro podúčet omezit práva, musíte vyplnit unikátní heslo (odlišné od hesla hlavního účtu) pro komunikaci s technickou podporou MasterDC. Vše potvrďte tlačítkem Uložit a zavřít.
Poznámka: Doporučujeme pro jednotlivé podúčty omezit práva podle povahy konkrétního podúčtu, abyste předešli bezpečnostním rizikům spojeným např. s nechtěným vypnutím služby nebo únikem citlivých informací.

Popis oprávnění uživatelů

 • Administrátor (plná práva) – uživatel s plnými právy má kompletní kontrolu nad zákaznickým účtem. Může přidávat další oprávněné osoby, spravovat služby (vytvářet nové služby, měnit konfigurace), zobrazit log aktivit nebo měnit údaje zákaznického účtu (adresy, kontakty, způsoby platby,…) a další.

Služby:

 • Úprava služeb – povoluje úpravu parametrů služeb, jejich ovládání, zasílání žádosti o zrušení služby nebo přístup k automatizovanému zřizování služeb.
 • Prohlížení služeb – umožňuje pouze zobrazení popisů a detailů služeb, služby nelze upravovat.
 • Zobrazení statistik – umožňuje prohlížení statistik síťového provozu serverů a linek konektivity.

Technická podpora:

 • Zakládání a úprava tiketů – povoluje tvorbu a zasílání tiketů technické podpoře MasterDC.
 • Prohlížení tiketů – umožňuje pouze čtení komunikace s technickou podporou, tikety nelze vytvářet ani na ně odpovídat.

Ostatní:

 • Zobrazení faktur a plateb – povoluje přístup k fakturačním informacím, fakturám a platbám realizovaným přes platební bránu GoPay.
 • Zobrazení systémových zpráv – uživateli se zobrazují tzv. systémové zprávy, které informují např. o průběhu zpracování poptávky a dalších požadavcích, které podléhají schválení nebo vyžadují manuální ověření ze strany MasterDC.
 • Přístup ke sdílení hesel – povoluje přístup do sekce bezpečného předávání hesel se zaměstnanci MasterDC.
Důležité: Nastavení práv se nevztahuje pouze na úkony v Zákaznické administraci. V souladu s povolenými oprávněními postupují členové technické podpory MasterDC také při telefonické nebo osobní komunikaci. Pokud konkrétnímu uživateli nepovolíte např. úpravu služeb, musí případnou změnu konfigurace apod. řešit uživatel, který toto oprávnění má. V opačném případě požadovanou změnu nemůžeme provést.

Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám