Kompas2

Vše pro mzdy a personalistiku

Kompas2 je systém určený pro práci mzdových účetních a personalistů. Byl vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností a respektuje potřebu bezchybné práce, provádění hromadných operací a pohodlnou dostupnost informací. S pomocí řady kontrolních mechanizmů a přehledného intuitivního ovládání dovoluje efektivně provádět všechny související procesy.

Co se systémem Kompas2 získáte?

Kromě základní personální evidence a vlastního zpracování mezd zahrnuje Kompas2 další volitelné moduly.

V oblasti personalistiky:

 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • vyhledávání a nábor zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců
 • portál pro zaměstnance

V oblasti sběru dynamických dat potřebných pro měsíční zúčtování mezd:

 • plánování přítomnosti a docházka zaměstnanců
 • evidence a vyúčtování pracovních cest
 • odměny a benefity
 • stravenky
 • drobné výdaje zaměstnanců

Zaujal vás tento produkt?

Výška měsíčního poplatku za užívání systému je individuální, odvíjí se od zvolené konfigurace modulů, celkového počtu zaměstnanců a uživatelů systému. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.


Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Volitelné moduly

Modul Docházka sleduje i vyhodnocuje data o přítomnosti lidí ve firmě a řídí přístupy do vybraných zón. Je napojen na bezkontaktní identifikační systém, který snímá identifikační prvky zaměstnanců nebo jiných osob. Data z docházky lze samozřejmě využít jako podklad pro zpracování mezd. Primárně je určen pro spolupráci s modulem Mzdy systému Kompas2, díky univerzálnímu rozhraní lze však data přenášet i do jiných mzdových systémů (realizované napojení je např. s HELIOS Orange, PAMICA, PREMIER, AVENSIO, NUGGET, SAP, ABRA, DIMENZE++ atd.). Napojení je založeno na XSL transformaci, takže lze snadno produkovat nejrůznější formáty (XML, CSV, RTF, SDF…), v případě potřeby i na úrovni SQL. Data z docházky je tak možné využívat v řadě dalších systémů a to nejen pro zpracování mezd, ale např. pro kombinaci dat z docházky s daty ze systémů pro vykazování výroby nebo sledování práce v úkolové mzdě.
Modul Pracovní cesty usnadňuje a automatizuje přípravu, schvalování, průběh i vyúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest. Zejména zpracování zahraničních a vícedenních cest je náročnější na administrativu (vhodná výše zálohy, zajištění ubytování, doprava, přepočty měny a podobně). Správnému zpracování vyúčtování cest pomáhá přímé napojení programu na kurzy ČNB, variabilní schvalování na různých stupních úrovně řízení, automatizované výpočty a propojení s dalšími personálními agendami.
Vzdělávání je nedílnou součástí práce většiny personalisty. Obnáší zabezpečení povinných školení ze zákona, adaptace nových pracovníků i profesního rozvoje zaměstnanců. Funkce modulu pomáhají v průběhu celého cyklu vzdělávání – od plánování, přes organizaci až po vyhodnocování školení a porovnání výsledků s minulými obdobími. K dispozici je také přehledné definování kvalifikačních požadavků pracovních pozic, jejich přiřazení konkrétním zaměstnancům, hlídání termínů a periodicity školení.
Modul Uchazeči o zaměstnání je užitečným nástrojem zejména pro firmy, které často nabírají nové zaměstnance nebo organizují rozsáhlejší výběrová řízení. Přijímací pohovory a komunikace s uchazeči jsou spojeny s množstvím informací o kandidátech, které je potřebné správně přiřadit a uchovat pro další efektivní vyhledávání v databázi. Díky propojení požadavků na pracovní pozice se schopnostmi uchazečů pak lze rychle a jednoduše vybrat správného kandidáta.
Modul Hodnocení zprostředkuje nastavení kritérií pro hodnocení, jejich evidenci a zpracování výsledků hodnocení v daných obdobích. Hodnotit lze zaměstnance, uchazeče, organizace či dodavatele školení, pokud jsou v systému Kompas2 evidováni. Hodnocení probíhá v jednotlivých obdobích, které jsou variabilně nastavitelné podle potřeb – lze zvolit buď stejná pravidla pro vybranou skupinu osob (subjektů) nebo hodnotit jednotlivce podle individuálních kritérií.
Modul Kafeterie benefitů umožňuje spravovat specifickou agendu volitelných zaměstnaneckých nepeněžních odměn. Ulehčí jejich plánování, řízení a také sledování nákladů spojených se zavedením veškerých zaměstnaneckých výhod. Poskytnutí benefitů lze zacílit na jednotlivé skupiny zaměstnanců. Program pomůže se sestavením benefitů, jejich klasifikací podle volitelných kritérií, stanoví limity pro čerpání a manažerům poskytne vždy aktuální přehledy o stavu čerpání i historii kont.
Komunikace mezi pracovníky je pro správný chod organizace důležitá (změny v osobních údajích, schvalování, plánování, požadavky atd.). Ne vždy je však dostatek prostoru, aby se kolegové mohli potkat osobně. Portál zprostředkovává kontakt mezi personalistou a zaměstnancem i zaměstnanci navzájem. Pod zabezpečeným přístupem najde každý zaměstnanec informace a dokumenty, které se ho dotýkají, a není přitom omezen časem ani pobytem v kancelářích nebo jiných prostorách organizace.
Zaměstnanci si mohou evidovat svá drobná pracovní vydání a předkládat je k proplacení. Pokud chcete mít vše pod kontrolou, je třeba vložit do celého procesu prvky schvalování. Účetní naleznou v modulu funkce pro kontrolu předloženého vyúčtování, jeho korekci či tisk potvrzení. Následně je možné připravovat podklady pro účtování o drobných výdajích.
Modul Stravenky umožňuje sestavit měsíční přehled nároky na stravenky pro zaměstnance a následně tento přehled převést do podkladů pro zúčtování mezd (srážky na úhradu ceny stravenky a příspěvky zaměstnavatele ke zdanění).

Součásti služby

 • Legislativní aktualizace – je garantován trvalý soulad s platnou legislativou
 • Implementační práce – instalace, nastavení, školení, odborné konzultace, asistence při rozběhu přímo u klienta nebo vzdáleně
 • Podpora uživatelů – příjem požadavků telefonicky nebo e-mailem, dostupnost každý pracovní den od 8.00 do 16.00.
 • Uživatelská dokumentace - podrobné pokyny k provádění jednotlivých funkcí
 • Metodická podpora – návrhy postupů, řešení speciálních situací, apod.

Doplňkové služby

 • Odborné konzultace a poradenství – individuální přístup k zákazníkovi podle jeho potřeb a požadavků
 • Outsourcing mezd – pokud zákazník nechce nebo nemůže zpracovávat měsíční zúčtování mezd vlastními silami, je možné využít služeb outsourcingu, které naše firma poskytuje.

Referenční zákazníci programuNa co se nás často ptáte?

 • Systém Kompas je orientován především a střední a velké subjekty libovolného zaměření. K dispozici je také možnost souběžného zpracování většího počtu subjektů (různých firem sdružených v rámci holdingu, skupiny apod.).

 • Nové verze a legislativní aktualizace jsou uvolňovány průběžně. Tato služba je zahrnuta v ceně měsíčních poplatků za užívání programu.

 • Program pracuje na platformě OS Microsoft Windows a databázovém stroji MS SQL Server.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ