Partnerský SW

Bluejet

Cenově dostupný CRM systém s přidanou hodnotou

O systému

Aplikace využívající prvky IS, CRM, BI, KPI, Workflow, Reporting, Marketing, Time-management, Gantt, Pipeline atd. Správná kombinace modulů vytvoří inovativní informační systém. Platforma nabízí v přehledném webovém prostředí otevřenost a flexibilitu. Systém je vytvářen s důrazem na rychlost a použitelnost. Specifický je především svým konceptem různých pohledů na data a jejich vyhodnocování.

 • Přehledný systém
 • Bezpečnost a ochrana vašich dat
 • Efektivní komunikace a podpora obchodních procesů
 • Profesionální jednoduché exporty/importy
 • Synchronizace s mobilním telefonem

Ukázková konfigurace

Mini

Kampaně do 25 tis., 3 extra tabulky, 3 GB prostoru;
HelpDesk 1500 Kč / 1 h

400 Kč/měsíc

Individuální řešení

Kontaktujte naše obchodní oddělení

Moduly

Adresář

Sledujte aktivity týmů a jejich spolupráci, připomínkujte a plánujte. Systém nabízí řízení e-mailů, úkolů, schůzek, (sdílených) kalendářů nebo interních chatů v čase. Adresář obsahuje evidenci firem a kontaktů s možností aktualizovat (kontrolovat) velké množství dat prostřednictvím různých webových služeb. V rámci adresáře je možné automaticky hlídat duplicity záznamů.

Obchod

Kompletní řízení obchodního cyklu včetně profilace (Pipeline) a plné využitelnosti inteligentního Workflow. Možnost na míru upravit vlastní prodejní proces a nastavit jeho plnou podporu v rámci CRM. Poptávky, nabídky, objednávky, fakturace, smlouvy a plány pro sledování plnění svých cílů (nejen obchodních). Evidence produktů, služeb i ceníků.

Projekty

Možnost realizace projektů se sledováním časového a ekonomického plnění v porovnání k plánu. Schopnost řídit projekt a zdroje včetně jejich plánování a efektivního využívání. Interaktivní grafické zobrazení Ganttova diagramu a vytíženosti zdrojů přispívá k přehlednosti a použitelnosti celého modulu. Audit změn nabízí možnost sledovat všechny, nebo jen vybrané změny.

Marketing

Cílená a smysluplná komunikace na zákazníky/partnery formou hromadných e-mailů či telefonických kampaní. Nabízí se využití vlastních šablon e-mailů, pokročilých HTML šablon či definice dotazníků, sběr a vyhodnocení takto získaných dat.

Servis

Řízení reklamačního procesu včetně sledování reakčních dob, spolehlivosti, nákladů a především spokojenosti zákazníků. Evidence ticketů / zákaznických požadavků a jejich řešení v čase včetně možnosti definovat vlastní parametry hodnocení. Možnost externího přístupu zákazníků do aplikace k vybraným záznamům.

Reference

 • GRAFIKO PRINT s.r.o.
 • "J.A.P." spol. s r.o.
 • REALITY INVESTING, a.s.
 • ITeuro, a.s.
 • CADservis, s.r.o.
 • OBZOR, výrobní družstvo Zlín
 • AeskuLab Holding, a.s.
 • MONET+,a.s.
 • Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo
 • ÚAMK a.s.

Ukázky z aplikace