Partnerský SW

Mobil Portal

Modulární softwarové řešení pro webové a mobilní aplikace

O systému

Mobil Portal umožňuje evidovat úkoly přes mobilní zařízení s OS Android nebo čtečky kódů. Kódy umí vytvářet přes QR generátory a vytisknout. Reporty můžete vytvářet, data exportovat do MS Excel, jednotlivé položky editujete v systému. Je rozšiřitelný o moduly: helpdesk; evidence majetku; evidence týmu v terénu – SD Locator.

Nízká cena (Software as a Service model)

Podpora libovolného počtu uživatelů

Jednoduché nasazení ve firmě

Ukázková konfigurace

Mobilní portal

Evidence úkonů a mobilní docházka.

150 Kč bez DPH / uživatel

Individuální řešení

Pokud se chcete o systému Mobilní Portal dozvědět více nebo máte specifické požadavky, obraťte se na naše obchodní oddělení.

Moduly

Evidence úkolů

Seznam provedených úkonů; kontrola úklidu (záznamy o úklidu, vyfocení nedostatků); evidence strážních obchůzek, kontrol objektu, fotodokumentace; evidence úkonů servisního technika (servis v budově); donáška interní pošty; moderní evidence úkonů ve zdravotnictví; evidence kontroly reklamních ploch, případně výměna nového obsahu; evidence výstavby objektu s fotodokumentací a vazbou na sledovaná místa označená tagem apod.

Mobilní docházka

Evidence doby práce brigádníků na DPP; modul pro konference, výstavy apod.; registrace účastníků na konferenci; evidence příchodu a odchodu; evidence vstupu na jednotlivé přednášky; evidence a kontrola vydávání případných dárků, benefitů, reklamy; evidence a kontrola vydávání občerstvení; statistiky a reporty; docházkové nebo věrnostní karty (doplněny o QR kódy); karta na stravování, návštěvnická karta apod.

Helpdesk

Zákazník má přístup na portál helpdesku. V případě problému nahlásí požadavek na jeho řešení. Prostřednictvím portálu může kontrolovat stav řešení. Jednotný portál umožňuje zastřešit potřebu helpdesku pro všechny zákazníky.

Evidence majetku

Dvě části – webový portál a čtečka. Moderní technologie čárových kódů; načítání čtečkou čárových kódu Motorola MC2180; inventura, informace o majetku, synchronizace; bez napojení na účetní software.

Kartotéka majetku

Evidence majetku pomocí kódů. Kód v sobě může nést odkaz na webový portál s detailnějšími informacemi (po přihlášení nebo bez).

Reference

  • Hügli Food, s. r. o.
  • MaAnBa, s. r. o.
  • SPA HOTEL IRIS
  • Ministerstvo kultury
  • Mattes Trading
  • Turbos, s. r. o.
  • Toner Discount