Partnerský SW

SafeCube

Jednoduché řešení vašeho DMS

O systému

Využívá to nejlepší z velkých a rozsáhlých řešení, ale zachovává si jednoduchost a snadnou použitelnost. Díky SAFECUBE lze evidovat a schvalovat interní dokumenty, faktury nebo objednávky rychle a přehledně. Workflow nastavíte přímo v systému s ohledem na zvyklosti organizace a způsob práce s různými typy dokumentů.

 • Snadné použití
 • Spolehlivý nepřetržitý provoz
 • Možnost plné customizace
 • Integrace dalších SAFE agend i jiných systémů
 • Není omezený počtem typů dokumentů

Ukázková konfigurace

SafeCube

Pro 15 uživatelů.

18 800 Kč

Individuální řešení

Pokud se chcete o SafeCube dozvědět více nebo máte specifické požadavky, obraťte se na naše obchodní oddělení.

Moduly

Typy dokumentů

Možnost založení rámcové nebo parciální smlouvy a jejích dodatků, na jejichž základě se vystavují objednávky a kontroluje se jejich plnění. Umožněno je zapisování faktur hlavičky, částky a účetních dat. Tvorba interních dokumentů zahrnujících postupy a předpisy. V nabídce je i obecný typ dokumentu, který obsahuje jen název a popis. Do oběhu lze poslat jakýkoli dokument.

Typy schvalování

Schvalování dokumentů může být prováděno sériově od jednoho uživatele k dalšímu nebo paralelně odeslat dokument všem uživatelům najednou. Při manuálním workflow nastavuje v procesu každý uživatel následujícího schvalovatele dle aktuální potřeby. K dispozici je i víceúrovňové workflow, v němž je schvalování rozděleno na úrovně. Pro každou je definována vlastní množina uživatelů.

Reference

 • AXA ČR a SR
 • DHL Logistics (Slovakia), s. r. o.
 • Národní knihovna ČR
 • Mitas, a. s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Deloitte Advisory, s. r. o.
 • Brož & Sokol & Novák, s. r. o.
 • Česká kancelář pojistitelů

Ukázky z aplikace