31.05.2011

Vstoupili jsme do procesu zavádění systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005, odborné přípravy dokumentace a předcertifikačního auditu.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ