Novinky

Zavádění ISO 9001 a ISO/IEC 27001

31. května 2011


 

Vstoupili jsme do procesu zavádění systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005, odborné přípravy dokumentace a předcertifikačního auditu.