Hybridní cloud vs. multicloud: co to je a jaký je mezi nimi rozdíl?

Hybridní cloud nebo multicloud využívá stále více firem. Oba termíny se však často nepoužívají správně nebo se zaměňují a místo kýženého upřesnění způsobují zmatek. Rozhodli jsme se proto přispět k ukončení tohoto chaosu a dopodrobna rozebrat oba pojmy.

Základem hybridní infrastruktury je kvalitní hardware
JAN MŮČKA
  • JAN MŮČKA

  • 02. 12. 2020
  • 6 min čtení
Zkopirovat do schránky

Doby, kdy bylo pro firmy běžné mít veškerý software i data na vlastních počítačích a serverech, jsou dávno pryč. Do cloudu, ať už částečně nebo úplně, přechází stále více společností. Univerzální řešení pro všechny ale neexistuje. Každá firma si tak musí namíchat svůj vlastní “koktejl” cloudových a hostingových služeb, který bude odpovídat jejím nárokům na infrastrukturu. 

Právě takové “koktejly” se označují jako hybridní cloud nebo multicloud a skládají se z veřejných a soukromých cloudů, respektive z cloudů od různých poskytovatelů. Zvolený mix odráží firemní požadavky na možnosti škálování, bezpečnost, výkon a v neposlední řadě i náklady na pořízení a provoz. 

Veřejný vs. privátní cloud

Aby bylo možné hlouběji porozumět hybridnímu cloudu a multicloudu, je nutné si nejprve ujasnit, co je to přesně veřejný cloud a jak se liší od toho privátního. Právě znalost výhod a nevýhod obou typů cloudu je předpokladem pro správný výběr vlastní IT infrastruktury.

Hybridní infrastruktura s MasterDC

Propojte svůj veřejný AWS cloud s infrastrukturou v místním datovém centru. Díky přímé lince AWS Direct Connect budou vaše data přenášena vysokorychlostně a s minimálními náklady.

Více o AWS Direct Connect

O veřejný cloud se dělí velké množství zákazníků, kteří se navzájem neznají a připojit se k němu většinou lze i přes běžný internet. Výhodou takových cloudů je téměř nekonečná škálovatelnost, snadné zřízení a relativně nízká cena. Jako nevýhoda bývá uváděna nižší bezpečnost. Ta je ale závislá na mnoha faktorech a není vyloučeno, že s kvalitním poskytovatelem bude mít veřejný cloud hosting srovnatelné zabezpečení jako privátní cloud.

Velmi známým veřejným cloudem je například Disk Google. Jedná se o jeden obrovský cloud, z něhož si miliony lidí ukrajují kousek paměti a výkonu pro své dokumenty, které lze navíc s konkrétními uživateli sdílet. Podobně funguje také třeba Youtube, kde velké množství tvůrců sdílí na jednom cloudovém úložišti svá videa.

Ve firemní praxi lze takový veřejný cloud využít k mnoha účelům. Kromě souborů, podobně jako tomu je v případě Google Disku a Youtube, lze v cloudu sdílet i aplikace. Příkladem může být účetní software nebo nejrůznější nástroje pro organizaci práce. 

Stručné srovnání privátního, veřejného a hybridního cloudu.

Privátní neboli soukromý cloud může mít vlastně naprosto totožnou funkci jako ten veřejný. Jak ale název napovídá, rozdíl je zejména v tom, že tento cloud je izolovaný od všech jiných firem či uživatelů a je postavený přesně na míru pro požadovaný účel. 

Takový cloud bývá zpravidla bezpečnější než ten veřejný už jen proto, že hardware, na kterém cloud běží, sdílí jen daná organizace nebo uživatel. V některých případech dokonce existuje zákonná povinnost skladovat citlivá data mimo veřejný cloud. Nevýhodou jsou však výrazně vyšší vstupní náklady a menší možnost škálování.

Privátní cloud si společnosti mohou postavit samy ve firemní serverovně. Mnohem častěji však svěří své požadavky IT specialistům, kteří jim cloud postaví a zabezpečí. Takový privátní cloud je pak možné umístit buď přímo ve firmě nebo v profesionálním datovém centru, kde je zajištěno kvalitní chlazení, zdvojený a cenově výhodnější přívod elektrické energie a v neposlední řadě nonstop dohled.

Charakteristika a výhody multicloudu

Pojmy hybridní cloud i multicloud bývají často zaměňovány. V některých případech lze skutečně daný mix cloudových služeb označit oběma termíny, jindy se ale jedná jen o pouhou nepřesnost nebo nevědomost. Jaký je tedy mezi oběma pojmy rozdíl?

Použití cloudu ve firemním prostředí: hybridní cloud – 87 %, multicloud – 6 %, pouze veřejný cloud – 6 %, pouze privátní cloud – 1 %

Z výzkumu “State of the Cloud Report” společnosti Flexera z roku 2020 lze vyčíst, že nějakou formu kombinovaného cloudu volilo 93 % oslovených společností. (Označení multi-cloud zde nezahrnuje multicloud ve smyslu, jak je popisován níže, ale jako souhrn hybridního cloudu a multicloudu) Zdroj: https://info.flexera.com/

Začněme u multicloudu. Ten je vždy složený z více cloudových řešení od různých poskytovatelů. O multicloudu hovoříme ve chvíli, kdy firemní struktura využívá například jeden cloud hosting od MasterDC a jeden od AWS. 

S trochu nadsázky lze říct, že většina lidí jsou uživateli multicloudu – díváme se na videa na Youtube, s dokumenty pracujeme na Disku Google a obrázky si stahujeme například z Pixabay – to všechno jsou veřejné cloudy, které při naší online aktivitě využíváme. 

Podobně se ve firemní praxi různé cloudy používají k různým účelům. Určité cloudové řešení se hodí pro účetní software, jiné pro vývojáře a odlišné potřeby bude mít i obchodní nebo marketingové oddělení. 

Rozdílné nároky na cloud hosting ale nejsou jediným důvodem, proč obliba multicloudu neustále roste. Pro firmy je totiž bezpečnější i to, že jejich infrastruktura není svázána jen s jedním poskytovatelem a riziko ztráty dat je tak možné rozptýlit mezi více providerů.

Jak se od multicloudu liší hybridní cloud?

Hybridní cloud lze poznat tak, že se jedná o kombinaci veřejného a privátního cloudu, a to klidně i od jednoho poskytovatele. Navíc, zatímco veřejné cloudy v rámci multicloudu mají různou funkci, veřejný a soukromý cloud se v hybridním cloudu většinou doplňují. 

Typickým příkladem může být aplikace, jejíž kritické součásti, jako třeba databáze s přihlašovacími údaji, běží v dražším avšak bezpečnějším privátním cloudu, zatímco běžný provoz probíhá v levnějším a lépe škálovatelném veřejném cloudu.

Hybridní cloud lze také využít pro nárazový cloud computing velkého objemu dat. Pokud například potřebujete provést rendering dlouhého videa o vysoké kvalitě, můžete využít veřejný AWS cloud s obrovským výpočetním výkonem a výsledné video si poslat do soukromého cloudu, kde s ním jde dále pracovat. 

Pro shrnutí lze rozdíl mezi multicloudem a hybridním cloudem demonstrovat třeba na dopravních prostředcích. Pokud bychom kombinovali lodní dopravu a automobilovou dopravu, tak je situace obdobná jako u hybridního cloudu. V případě, že bychom kombinovali různé druhy aut, například dodávku, kamion a osobní automobil, jednalo by se v rámci této metafory o multicloud.

Může být multicloud zároveň i hybridní cloud?

Aby to nebylo úplně jednoduché, multicloud může být zároveň i hybridní cloud a naopak. A takový případ není vůbec neobvyklý. Stačí pokud infrastruktura zahrnuje různé cloudy od odlišných poskytovatelů a zároveň v ní figuruje veřejný i soukromý cloud. V takové chvíli se vlastně kombinuje multicloud a hybridní cloud.

Příkladem může být propojení veřejného AWS cloudu s privátním cloudem umístěným v datacentrech MasterDC za pomocí přímé linky AWS Direct Connect. Podmínka pro multicloud – dva rozdílní provideři – je tím splněna a zároveň se kombinují i oba základní typy cloudu a jedná se tak i o hybridní cloud.

Líbil se vám článek? Ano / Ne