Novinky

Rozšíření Master Cloud + Site Recovery

27. prosince 2012


 

Dokončili jsme rozsáhlý update naší cloudové platformy v Brně (navýšení výkonu a rozšíření datového prostoru o desítky terabajtů). S updatem souvisí i nově nabízená technologie Site Recovery, která poskytuje zákazníkům plnou zálohu celého projektu v jiném městě pro případ fatálního výpadku v primární lokalitě.

 

Naši zákazníci se nemusí obávat dlouhodobého výpadku v případě, že dojde k zásadnímu selhání primárního datacentra, kde jejich projekt běží (požár, selhání záložních systémů napájení apod.). U pronájmu služby Site Recovery má zákazník asynchronně replikovaný projekt do cloudové lokality v jiném městě (Praha – Brno), což je neocenitelná forma zálohy celého systému. V případě komplexních systémů může totiž obnova dat ze standardní zálohy trvat i několik dní. Standardní zálohy se také provádějí většinou pouze denně, při obnově tak přijdete o nová data z posledního dne. U Site Recovery jde navíc zachovávat i určitý počet záloh VPS, tím je možné zachránit například poškození filesystému virtuálního serveru z důvodu chyby OS, kdy je možné se vrátit k poslední funkční verzi VPS ze zálohy a to okamžitě.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.