Rozšíření nebo deaktivace služeb

Poslední aktualizace 4. 3. 2024


Při změně parametrů služeb či přechodu na jinou službu je ve většině případů nezbytné kontaktovat obchodního zástupce. Ten s vámi projedná nové podmínky, připraví dodatky ke smlouvě a vysvětlí vám posloupnost následných akcí. Níže najdete stručný přehled toho, jak postupovat v určitých případech.

Změna parametrů služeb

Pro změnu konektivity, parametrů služby, přidání/odebrání doplňkových služeb či přechodu na jinou službu kontaktujte svého obchodního zástupce. Všechna telefonní čísla a e-maily jsou k dispozici na stránce kontaktů.

Mimo pracovní dobu přijímá požadavky na změny ve službách nonstop podpora MasterDC. Pro tyto účely využijte e-mailovou adresu support@master.cz.

Autonomní úprava parametrů

Zákazníci s virtuálními servery (VPS) mají možnost si upravovat parametry svého serveru přímo v Zákaznické administraci. Stačí v levém bočním menu vybrat položku Virtuální severy a poté zvolit server, jehož parametry chcete upravit. Na detailu produktu v záložce Upravit si už jen zvolíte nové parametry a uložíte. Následně obdržíte potvrzovací e-mail s novou konfigurací. Podobným způsobem si mohou upravit parametry svého serveru i zákazníci cloud hostingu.

  • U VPS zřízených přes Zákaznickou administraci se zobrazí cena za novou konfiguraci, potvrzením částky dojde ihned k nastavení nové konfigurace.
  • U VPS zřízených přes obchodního zástupce dojde po uložení nové konfigurace k odeslání žádosti o změnu parametrů. Nová konfigurace bude nastavena až po schválení žádosti, nejpozději do 2 pracovních dnů.

Změna hardware u housingu

Využíváte-li v našich datacentrech službu housing serveru nebo racku, můžete v průběhu trvání smlouvy měnit hardware. Po každém navýšení či výměně celého serveru dojde k přeměření spotřeby elektrické energie wattmetrem, které provádí technický support nebo technik datacentra. Těmto zaměstnancům je nutné nahlásit jakoukoli změnu hardware ideálně v okamžiku příchodu do datacentra.

Přidání nové služby

Pro přidání nové služby je nezbytné kontaktovat vašeho obchodního zástupce; telefonní číslo nebo e-mail naleznete na stránce kontaktů. Mimo pracovní dobu směřujte tyto požadavky na e-mail naší nonstop podpory support@master.cz.

Zákazníci s automaticky zřízenými VPS servery si mohou přidat nový server. Dále je možné vyřídit SSL certifikát, nový prostor pro zálohování nebo monitoring dostupnosti pomocí tlačítka Přidat novou službu v Zákaznické administraci.

Deaktivace a ukončení služby

Možnost deaktivace služby je dostupná v Zákaznické administraci v sekci Moje služby, kde zažádáte o ukončení služby pomocí položky Zrušení. Váš požadavek bude zpracován a o výsledku vás informujeme.

Při ukončování služeb je vždy nutné vypovědět smlouvu písemnou formou, jak je uvedeno ve smlouvě. Výpověď odesílejte na adresu brněnské centrály:
Master Internet, s. r. o.
Purkyňova 35e
612 00 Brno

V případě elektronické komunikace slouží pro výpověď a další obchodní záležitosti e-mailová adresa sales@master.cz, nebo e-mailová adresa příslušného obchodního zástupce.

Služby jsou deaktivovány po uplynutí výpovědní lhůty, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Fakturu na toto období, které standardně činí 3 měsíce, vystavujeme i v případě, že zákazník službu nadále nevyužívá.

Odnos technologií z datacentra

Odnos svých technologií můžete realizovat kdykoli v průběhu výpovědní lhůty, která typicky činí tři měsíce. Musíte však mít vyrovnané všechny závazky vůči poskytovateli. Ideálním dnem je poslední den v daném měsíci.

Pokud si technologie neodnesete, budou odpojeny našimi techniky a připraveny k vyzvednutí. O přípravě serverů pro odnos vás informujeme ve zvláštním ticketu.

Technologie si můžete odnést i před uplynutím výpovědní lhůty. Faktura na toto období vám však bude vystavena i v případě, že už službu nebudete nadále využívat.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám