Ingestování dat


Ingestování dat je načítání dat z jednoho či více zdrojů do cílového umístění za účelem dalšího zpracování. Proces přijímání dat může probíhat v reálném čase nebo po dávkách v různých intervalech. V některých případech se využívá i kombinace obou metod.

Jako jeden z typických use-casů ingestování lze uvést přenášení dat ze serverů, datových skladů či místních úložišť do analytických softwarů v cloudovém prostředí, jako je třeba Amazon Redshift, Hadoop nebo Cloudera. V takovém případě se jedná o práci s tzv. big data.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám