NFS


NFS (Network File System) je síťový protokol, který umožňuje uživatelům přistupovat k datům a souborům na vzdálených serverech. Typicky se využívá v operačních systémech Linux a Unix.

Mezi výhody využívání NFS protokolu patří:

  • Snadné sdílení dat – uživatelé, kteří přistupují ke vzdáleným souborům s nimi mohou pracovat stejně, jako by byly uloženy v místním počítači.
  • Centrální správa – NFS umožňuje vytvoření centrálního úložiště souborů, což zjednodušuje správu a organizaci dat.
  • Efektivita využití zdrojů – sdílení souborů mezi více počítači snižuje potřebu lokálního diskového prostoru.
  • Podpora různých operačních systémů – NFS umožňuje sdílení dat mezi operačními systémy jako jsou Unix, Linux nebo Windows.

Využívání NFS protokolu s sebou nese i určitá negativa:

  • Bezpečnostní rizika – systém NFS je založen na protokolech RPC, které jsou ze své podstaty nezabezpečené. Měl by se tedy používat pouze v důvěryhodné a zabezpečené síti společně s firewallem.
  • Problémy s výkonem – v případě velkého počtu klientů nebo vysokého provozu může dojít k přetížení a snížení výkonu NFS.
  • Synchronizace – data ve vzdáleném serveru nejsou synchronizována s daty v počítači klienta.
  • Závislost na síťovém připojení – NFS vyžaduje stabilní a spolehlivé síťové spojení mezi klientem a serverem. Pokud dojde k výpadku sítě, může dojít k nedostupnosti sdílených souborů.

Mohlo by se vám hodit:


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám