Redundance


Redundance znamená nadbytek oproti nezbytně nutnému. V souvislosti s IT technologiemi se slovo redundance používá v celé řadě případů. Obvykle však v souvislosti se zvýšením spolehlivosti a dostupnosti služeb.

Redudance může být různého rozsahu – od zdvojení jen několika kritických částí, až po kompletní zmnohanásobení všeho. Redundantní bývají například:

  1. Data – ukládání stejných dat na dvě různá místa je základem pro nejrůznější clusterová úložiště a zálohovací systémy. Jedná se o oblíbenou ochranu před ztrátou dat.
  2. Infrastruktura – hardwarové komponenty mají různou míru kazivosti, proto se je v některých případech vyplatí zdvojit tak, aby v případě selhání jedné komponenty došlo k automatickému nahrazení záložní komponentou. IT infrastruktura tak funguje kontinuálně dál, aniž by se muselo čekat na opravu technikem. Je tak zaručena vysoká míra dostupnosti.
  3. Komunikační kanál – příkladem může být možnost vzdálené správy serveru přes internet i přes paralelně natažený optický kabel.
  4. Zdroj (duální napájení) – Pokud je server zapojený do dvou nezávislých zdrojů elektřiny, výpadek jednoho z nich nezpůsobí nedostupnost serveru.
  5. Konektivita (duální konektivita) – Podobně jako do elektrické sítě může být server připojen ke dvěma a více poskytovatelům internetového připojení, aby byla zajištěna co nejspolehlivější konektivita.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám