SSH


SSH (Secure Shell) je protokol pro šifrovanou komunikaci mezi dvěma zařízeními v počítačové síti. Přes SSH je možné ovládat příkazový řádek nebo posílat data z jednoho zařízení na druhé, třeba kopírovat soubory z počítače na server.

Protokol SSH například umožňuje autentizaci účastníků komunikace, transparentní šifrování nebo bezztrátovou kompresi, což znamená, že umí snížit velikost uložených souborů a následně je přesně rekonstruovat bez ztráty kvality.

Vytvoření protokolu v polovině devadesátých let bylo reakcí na zvyšující bezpečnostní nároky, kterým tehdy používané protokoly (např. Telenet) nevyhovovaly. Běžně se protokol využívá například ke vzdálené správě serverů přes příkazový řádek nebo k vytváření VPN připojení.

Architektura protokolu se skládá z několika oddělených vrstev. V transportní vrstvě dochází mimojiné k výměně klíčů mezi oběma zařízeními. Vrstva autentizace uživatele zase provádí ověření na straně klienta. Vrstva spojení pak definuje kanály, ve kterých komunikace či výměna souborů probíhá. Při jednom SSH spojení může existovat více obousměrných kanálů.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám