Vysoká dostupnost


Pojem vysoká dostupnost (HA = High Availability) udává úroveň kvality služby z hlediska její uživatelské dostupnosti. Cílem služeb s vysokou dostupností je zajistit stálý provoz s minimálními výpadky.

Služba, která má vysokou dostupnost, je po stránce infrastruktury designovaná tak, aby k výpadkům docházelo co nejméně. Dostupnost služby bývá definována ve smlouvě mezi poskytovatelem a zákazníkem (tzv. SLA = Service Level Agreement). V případě jejího nedodržení může zákazník požadovat dohodnuté sankce.

HA se udává v procentech a k jejímu vyjádření lze využít jednoduchý vzorec:

HA = [n/(n+m)] * 100 %
n – doba dostupnosti
m – doba nedostupnosti

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám