Replikace

Váš cloudový server standardně a v rámci ceny replikujeme na záložní diskové pole ve stejné lokalitě. Pokud máte zájem o asynchronní replikaci dat do druhého datacentra, zvolte doplňkovou službu, která spočívá ve vytvoření aktuálních kopií diskového pole.

Replikace vás ochrání před případy selhání datacentra, kdy poslední kopie zůstane uchována ve druhé lokalitě – pro pražské Master DC v Brně a naopak. Oproti zálohování držíme pouze poslední kopii celého úložiště. Ke cloudovému serveru zvolíte replikaci v jednom z kroků našeho Konfigurátoru. Pro rozšíření již aktivní služby o replikaci, kontaktujte svého obchodního zástupce.

Zvýšíte dostupnost

Replikací dat do oddělené lokality chráníte své řešení před selháním primárního datacentra. Vaše data v takovém případě zůstanou v bezpečí nezasaženého datacentra.


Replikace není totéž jako Site Recovery

Pro ještě vyšší dostupnost svého virtuálního serveru v cloudu zvolte Site Recovery, kdy pro vás budeme v sekundární lokalitě držet kromě aktuální kopie na diskovém poli i kompletní provozní infrastrukturu.

Administrátor radí

Nepodceňujte zálohování. Replikace podrží vaše data v případě selhání, ale pokud si smažete část databáze pod rukama, je na rozdíl od zálohy velmi obtížné získat data z repliky.

Martin Žídek, technický ředitel

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ