vSAN cluster

Infrastruktura s možností flexibilního růstu

Privátní clusterové řešení zprovozněné na VMware platformě s vSAN storage poskytuje uživatelům flexibilní možnosti při vysokých nárocích na výkon, nízkou latenci a plnou kontrolu nad daty.

Čtyři důvody pro privátní vSAN cluster

01
Úspora na hardware

Ke zprovoznění vSAN clusteru stačí několik serverů x86 a síťové prvky. Není tedy potřeba řešit nákup specializovaného hardware, a to ani k ukládání dat. Storage se tvoří až na úrovni software.

02
Flexibilita systému

vSAN cluster se vám plně přizpůsobí. Systém může být opatřen běžnými rotačními nebo rychlými NVMe disky, které splní vysoké nároky na výkon. Přesně podle požadavků nastavíme i fault tolerance.

03
Snadné škálování

Pro zvýšení výkonu i kapacity úložiště stačí dokoupit nový server a zapojit ho do clusteru. Nově připojený server nevyžaduje ani zdlouhavé nastavení. Software konfiguraci usnadní.

04
Bezpečí pro data

Vlastní infrastruktura odstraňuje veškerá rizika veřejného cloudu. Lokální zpracovávání dat pomáhá splnit legislativní podmínky.

Co je součástí řešení?

01

Konzultace infrastruktury

Součástí je stanovení nároků na výkon, velikost úložiště, typ RAID a potřebné fault tolerance (dostupnost), od níž se bude odvíjet počet nodů v clusteru. Počítat se musí i s očekávaným růstem do budoucna.

02

Design clusteru

Podle individuálních potřeb projektu navrhneme jeho architekturu a sestavíme nabídku, a to včetně ceny za nezbytný hardware.

03

Realizace řešení

Po podpisu smlouvy přistoupíme k sestavení finálního řešení, jeho konfiguraci a zprovoznění. Trvá to obvykle jeden až dva týdny v závislosti na velikosti clusteru.

04

Správa clusteru

Po zprovoznění zajistíme nepřetržitý monitoring, bezvýpadkový provoz, průběžnou optimalizaci výkonu a budeme vám k dispozici v případě, že bude potřeba konfiguraci řešení upravit.

Víte, že...

clustery postavené na vSAN podporují i container-based aplikace? Kontejnerizované aplikace potřebují k provozu mnohem méně výpočetního výkonu než například virtuální servery, protože s hostem sdílejí jádro operačního systému. Dají se proto i rychle přesouvat a nasazovat v různých prostředích.

vSAN cluster jako cesta k HCI

Hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) představuje plně softwarově definovanou infrastrukturu. Znamená to, že integruje úložiště, výpočetní a síťovou vrstvu do jednoho systému a umožňuje jejich centrální správu. Vše lze přitom provozovat na běžném serveru, což výrazně snižuje náklady na hardware.

Nejste si jistí, zda je vSAN cluster pro vás?

Tomáš Mašija

Obchod Brno

Tomáš Mašija

+420 777 919 800

Obchod Praha

Pavel Makel

+420 773 919 300