Cloud pro firmy: výběr poskytovatele a význam lokalizace v globálním světě

Produktové portfolio nadnárodních poskytovatelů nabízí téměř nekonečné možnosti. Výhody nabídky světových gigantů přitom nekonečné nejsou. Tuzemské firmy proto vyhledávají lokální dodavatele. Českou lokalizaci kvituje i nejeden z našich zákazníků; řekneme vám proč.

VERONIKA JAKUBOVÁ
  • VERONIKA JAKUBOVÁ

  • 22. 02. 2023
  • 6 min čtení
Zkopirovat do schránky

V souvislosti s výběrem poskytovatele a významem lokalizace je na místě pro začátek připomenout základní rozdělení cloudu, které by při volbě dalšího směřování firemního IT nemělo zapadnout. Existence veřejného a soukromého cloudu se už vesměs pohybuje v běžném povědomí. V čem ale zatím jasno moc není, je základní charakteristika těchto dvou cloudových variant. U každého poskytovatele totiž může být trochu jiná.

V MasterDC se za termínem veřejný (anglicky public) cloud skrývá služba cloud hosting, která jednotlivým zákazníkům poskytuje vyhrazené výpočetní prostředky i smluvně garantovanou minimální dostupnost ve výši 99,99 % (SLA). V praxi veškeré služby provozované v rámci cloud hostingu těží z nízké latence a garantovaného výkonu, který zajišťuje hyperkonvergovaná architektura cloudové platformy.

Výkonný cloud s vyhrazenými prostředky

Pořiďte si cloud server na VMware platformě a enterprise hardware Dell Technologies s garantovanou minimální dostupností 99,99 %. Ovládat jej můžete přes přehledný portál vCloud Director, nebo zvolte variantu Managed Cloud pro maximální komfort a nulové starosti se správou serveru.

Celá nabídka cloud serverů

Privátní cloud je pak pokročilé řešení, které navrhujeme a zprovozňujeme zákazníkům na míru přesně pro potřeby projektu. Benefity privátního cloudu spočívají především ve výhodnější ceně pro velké pracovní zátěže (workload) a vyšší bezpečnosti, jelikož veškeré hardwarové prostředky, tj. celý cluster, patří pouze jednomu zákazníkovi. Celkové nastavení a optimalizace systému jsou přizpůsobeny pro konkrétní use-case.

Pojem public cloud se dnes často používá také jako zastřešující označení velkých providerů typu AWS, Azure, Google Cloud a další. Z pohledu služeb zastupuje veřejný cloud také produkty, které nemají garantovanou dostupnost a jsou založeny na sdílení prostředků mezi uživateli, což se projevuje nižším výkonem nebo zvýšenou latencí (těmto parametrům v MasterDC odpovídá služba VPS hosting).

Sdílené prostředky a nižší výkon nemusí být problém, naopak. Takové služby představují levnější alternativu a jsou naprosto dostačující pro provoz menších, nekritických aplikací. Za výkonnější variantu, tzv. private cloud, jsou pak považovány právě služby, které uživatelům garantují výkon a dostupnost systému.

Obě varianty najdou své využití. V každém případě je ale dobré si přesnou definici veřejného a privátního cloudu u daného poskytovatele včas zjistit.

Tiery globálních poskytovatelů

Veřejný i privátní cloud jsou součástí nabídky nadnárodních poskytovatelů, kteří dokáží pokrýt potřeby podniku od výpočetního výkonu až po síťové a bezpečnostní prvky. Svým zákazníkům umožňují úpravu kapacit a jejich čerpání podle aktuální potřeby, a to i na krátkou dobu.

S nekonečnými možnostmi jdou ruku v ruce i jistá omezení, jedním z nich je třeba tierování služeb. Tiery u globálních poskytovatelů rozdělují služby podle úrovně, přičemž platí čím vyšší úroveň, tím vyšší cena. Uživatelé služeb nižších tierů musí počítat s tím, že se mohou potýkat s častější nedostupností služby nebo nedostatečným výkonem při nečekaném nárůstu požadavků na výpočetní kapacity.

Naopak bezproblémový provoz kritických aplikací zajistí služby vyšších tierů, které poskytují i větší výběr funkcí a bezpečnostních služeb. Od jednotlivých tierů se odvíjí také stupeň podpory uživatelů. Vyšší tiery nabízí rychlejší reakční doby i celkově rozsáhlejší technickou podporu.

Pro přechod do vyššího tieru však nestačí jen zaplatit. Přesun je typicky spojen i s určitými organizačními a technickými změnami. Někdy je nutná změna konfigurace služeb, jindy splnění pravidel v oblasti zabezpečení a ochrany dat, což vyžaduje další náklady. Zákazníci musí proto předem zvážit, jestli budou schopni dostát požadavkům poskytovatele.

Spolupráce s lokálním poskytovatelem

Systém tierů může být svazující a v určité chvíli přestane být výhodný. Právě tehdy začínají firmy preferovat spolupráci s lokálním poskytovatelem cloudu a IT služeb. Český trh patří v tomto ohledu k těm saturovanějším a díky příznivým cenám začínají české poskytovatele vyhledávat i zahraniční společnosti. Mezi nejčastější motivátory spolupráce patří:

  • plná kontrola nad daty může být u nadnárodních poskytovatelů složitá. Samozřejmě oplývají řadou bezpečnostních opatření, přesto se data zpracovávají a uchovávají za hranicemi nebo mimo Evropskou unii. Zvláště firmy, které se zodpovídají různým regulatorním a legislativním požadavkům, pak musí hledat druhou lokalitu právě pro skladování dat a za další náklady pořizovat vyhrazené okruhy pro bezpečnější a rychlejší přenosy;
  • technická podpora závisí na tieru služby a primárním jazykem pro komunikaci je obvykle angličtina. Někdy lámaná – vlivem outsourcingu podpory poskytovatele v souvislosti se snižováním nákladů na její provoz. U lokálních providerů je reakční doba na příchozí požadavky většinou shodná pro všechny zákazníky nezávisle na typu služby. Menší nápor na tým technické podpory poskytuje uživatelům služeb více prostoru pro popis požadavku a vzhledem ke komunikaci v mateřštině i snadnější vysvětlení a rychlejší vyřešení problému;
  • eskalace problému může trvat. Primárním kontaktem je u nadnárodních poskytovatelů tzv. L1 support, který pomůže se základními operacemi. Pokud zákazník nespadá do vyššího tieru, je předání složitějších problémů na specializované technické pracovníky zdlouhavé, spojené také s čekáním na pracovní dobu daného specialisty. U lokálních poskytovatelů jsou tyto procesy rychlejší, zejména u kritických požadavků je eskalace na L2 případně L3 support zpravidla okamžitá;
  • individuální přístup a flexibilita stojí na předních příčkách motivace spolupráce s lokálním poskytovatelem. Ten je obvykle schopný uzpůsobit řešení pro specifické požadavky zákazníka, být flexibilnější v reakci na jeho potřeby a jednání obnáší i méně byrokracie.


Právě flexibilita byla důvodem pro přechod k lokálnímu poskytovateli fin-tech platformy Roger, která se u nadnárodního providera musela přizpůsobovat specifikacím jednotlivých tierů hostingu.

Jak je to s náklady?

Sporným bodem výběru jsou náklady. V podstatě nejde s jistotou říct, která varianta je ekonomičtější. Šíře služeb i počet zákazníků umožňuje nadnárodním poskytovatelům zpřístupnit často využívané produkty za nižší ceny. Na druhou stranu je tady stále tierování, které s sebou nese jisté nevýhody. V dlouhodobém horizontu se s rostoucími požadavky může řešení prodražit.

Provoz lokálních poskytovatelů je nákladnější. Jedním z mnoha faktorů je třeba vyšší úroveň podpory pro všechny uživatele bez rozdílu. Tyto aspekty se promítají do ceny služeb. Spolupráce s lokálním providerem ale zahrnuje větší flexibilitu, individuální a úzkou spolupráci na konkrétních řešeních nebo právě technickou podporu nezávislou na tom, jestli jde o zákazníka základního VPS nebo robustního cloudu.

Ceny se budou v obou případech lišit podle konkrétního projektu, požadavků, typu služby i celkové situace. Výběr se neobejde bez analýzy, srovnání nabídek a vyhodnocení nejvhodnějšího řešení pro danou firmu.

Optimalizace provozu v cloudu

Pokud už cloud pro firemní data máte, není od věci udělat čas od času revizi řešení. Návrh a konfigurace infrastruktury a aplikací provozovaných v cloudu ovlivňují efektivitu, škálovatelnost i náklady spojené s provozem. Roli sehrává rozvržení virtuálních strojů, rozdělení aplikací na různé vrstvy nebo přenosy dat.

Začít stačí u sledování vytíženosti cloudových prostředků. Míra využití procesoru, paměti, diskového prostoru a sítě pomůže identifikovat přetížené nebo nevyužité zdroje a na základě toho určit, které aplikace jsou nejdražší. Optimalizací může být přesun na levnější instanci, zrušení té nevyužité nebo celková restrukturalizace služby, na jejímž konci stojí výkonnější systém.

V MasterDC zákazníkům s optimalizací řešení pomáháme, a to nejen v případě revize stávajících služeb provozovaných u nás v datacentru. Prostřednictvím DBaaS jsme například zoptimalizovali databázi, kterou trápila právě nevhodná konfigurace způsobující častou nedostupnost systému. Podrobněji jsme řešení popsali v článku DBaaS: od návrhu databáze po bezproblémový provoz.

Líbil se vám článek? Ano / Ne