Cloud computing


Cloud computingem se rozumí přístup ke službě, programu či jinému softwaru na dálku přes internetové připojení. Tento model je založen na sdílené infrastruktuře hardwarových a softwarových prostředků u poskytovatele služeb v datacentru a nabízí tak vysokou a garantovanou dostupnost.

Výhodou cloud computingu je to, že zákazníkovi odpadají náklady na koupi a provoz vlastních technologií, v rámci pravidelného zálohování je limitováno riziko ztráty dat a díky škálovatelnosti (možnost dynamicky navyšovat nebo snižovat parametry) umožňuje cloudové řešení velkou míru flexibility.

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám