Datový okruh


Datový okruh je fyzická nebo virtuální linka, která slouží k přenosu dat mezi dvěma zařízeními v síti.

Datové okruhy se využívají k vytvoření internetového připojení, telefonnímu spojení nebo k přenosu dat v rámci cloudové infrastruktury. Mohou být vytvořeny prostřednictvím různých technologií – optických vláken, vedení měděných kabelů, bezdrátovému spojení či satelitní komunikace.

Výběr datového okruhu má zásadní dopad na rychlost a zabezpečení dat. K přenosům je možné využít veřejný internet, který je z hlediska nákladů přívětivější, ale má určitá bezpečnostní rizika. Ta je možná eliminovat využitím VPN (virtual private network). Spolehlivější a bezpečnější variantu představují vyhrazené datové okruhy. Mohou to být např. přímé propoje mezi jednotlivými stranami nebo softwarově definované okruhy.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám