Hybridní infrastruktura

Propojení fyzického a virtuálního prostředí s AWS Direct Connect.

Uživatelům Amazon Web Services poskytujeme vyhrazený fyzický propoj jejich AWS služeb s fyzickou infrastrukturou v datacentrech MasterDC. Data proudící mezi oběma lokalitami tak nemusí využívat veřejný internet, což přispívá k vyššímu zabezpečení i úrovni služeb.

Vysoká dostupnost
Vysoká dostupnost

Všechny propoje mezi MasterDC a AWS jsou plně redundantní. Transport z nejbližší AWS Direct Connect lokality ve Frankfurtu do Prahy zajišťuje Tier-1 operátor Telia.

Vyhrazená konektivita
Vyhrazená konektivita

Každý zákazník má dedikovaný port na routeru a vyhrazené pásmo. Služba není v žádném bodě sdílená. Díky tomu je možné garantovat vyšší propustnost a nižší latence než při využití veřejného internetu.

Z AWS až do racku
Z AWS až do racku

Propoj zajistíme od portu na AWS routeru ve zvolené lokalitě až do racku zákazníka v našem datacentru. Výstup předáme přímo v racku na single-mode optice.

Výhody služby AWS Direct Connect

01

Cena za přenesená data je v rámci služby AWS Direct Connect nižší. Pracujete-li s velkými objemy dat, pak úspora za přenos hravě převýší náklady na pronájem portů a linek vyhrazených pro transport, takže získáte kvalitnější službu a ještě ušetříte.

02

Aplikace pracující s daty v reálném čase, jako například přenos hlasu nebo videa, ve značné míře závisí na nízké latenci. Vyhrazený propoj je účinná cesta ke snížení latence a zvýšení propustnosti hybridní infrastruktury.

03

Privátní propoj také pomůže naplnit požadavky na vyšší zabezpečení hybridního cloudu a hybridního prostředí obecně. V některých případech může být služba AWS Direct Connect nutnou prerekvizitou regulatorních požadavků na infrastrukturní řešení.

04

Společnost Master Internet je registrovaným AWS Consulting Partnerem a členem AWS Partner Network (APN). Naši administrátoři jsou držiteli Amazon AWS certifikací.

Realizace na straně veřejného cloudu AWS

Služba AWS Direct Connect umožňuje přímé spojení fyzické infrastruktury zákazníka v datacentrech MasterDC jak s jedním nebo více virtuálními cloudy Amazon VPC, tak i s veřejnou službou, jakou je například Amazon S3.

K technické realizaci se využívá standardní protokol BGP. Služba je tak ekvivalentem privátního peeringu mezi autonomním systémem (AS) zákazníka a Amazon AWS.

Schema realizace na straně veřejného cloudu AWS

Kontaktujte nás

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ