ISO norma


Zkratka ISO představuje označení pro mezinárodně uznávané normy, které nastolují standardy pro různá odvětví. Tyto normy, vydávány Mezinárodní institucí pro normalizaci (Organization for Standardization), nejsou pro organizace a společnosti závazné, ale jejich dodržování vždy dokládá určitou kvalitu služeb a úroveň řízení procesů.

Mezi základní ISO normy, kterými by se měla řídit datacentra, patří ISO 9001 a ISO 27001. MasterDC kromě těchto standardů splňuje požadavky norem ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018. Tyto normy pokrývají následující oblasti:

ISO 9001 (Quality Management) – norma 9001:2015 představuje soubor pravidel pro řízení managementu kvality. Jejich dodržování zaručuje vysokou úroveň produktů a služeb a kontinuální zlepšování nastavených procesů.

ISO/IEC 27001 (Information Security Management) – norma ISO/IEC 27001:2013 definuje požadavky pro řízení systému bezpečnosti informací a zajišťuje soulad s aktuálními právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

ISO/IEC 27017 (ISMS Cloud Services) – norma ISO/IEC 27017:2017 se zabývá zabezpečením cloudových služeb a s tím spojenou minimalizací potenciálních bezpečnostních rizik.

ISO/IEC 27018 (Cloud Personal Data) – norma ISO/IEC 27018:2019 předkládá standardy pro bezpečné nakládání s citlivými údaji v rámci poskytování cloudových služeb.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám