IT outsourcing


IT outsourcing představuje termín pro svěření úkonů souvisejících s IT externímu poskytovateli služeb.

Jedním z největších přínosů IT outsourcingu je snížení nákladů na vlastní infrastrukturu, technologie a specializované zaměstnance. Díky IT outsourcingu může firma získat přístup k odborným znalostem, zvýšit efektivitu vlastních zaměstnanců a plně se věnovat svému podnikání.

Mezi jeho nevýhody patří menší kontrola nad svým IT prostředím a bezpečnostní riziko spojené s únikem citlivých dat. Z důvodu zapojení dalšího subjektu do chodu společnosti se mohou objevit problémy s komunikací nebo prodloužit reakční doba na řešení incidentů.

Mohlo by se vám hodit


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám