Audit přístupnosti webu

Webové stránky přístupné každému

Ujistěte se, že je váš web přístupný všem návštěvníkům. Že nepřicházíte o potenciální zákazníky, kteří se vaší webovou prezentací zkrátka a jednoduše neproklikají dále. Přístupnost je sice často spojována s uživateli s těžkým zdravotním postižením, její přesah je ale mnohem širší a pomáhá všem uživatelům bez rozdílu.

Vaše webové stránky se po zapracování úprav stanou uživatelsky přívětivějšími pro téměř 3 miliony českých seniorů nebo 100 000 nevidomých a slabozrakých. Lépe se v nich vyzná i zhruba 9 % mužů, kteří se potýkají s poruchou barvocitu, nebo až 30 % uživatelů mobilních zařízení. Jak na to? Spolu s garantem auditů přístupnosti jsme pro začátek připravili souhrn užitečných odkazů, jak na přístupný web.

Přehledný web bez bariér

Přístupný rovná se přehledný. Při plnění úkolů jsou u přístupných webů rychlejší i uživatelé, kteří nemají žádné zdravotní postižení.

Stovky auditů

Odborný garant této služby má za sebou stovky auditů a tisíce zodpovězených dotazů. Tématu přístupnosti se věnuje už 17 let.

Dobré jméno

Že je váš web přístupný, budete moci uvádět v prohlášení o přístupnosti. Vaše snaha bude okolím vnímána pozitivně, čímž podpoříte svůj brand.

Věděli jste, že…

Ze studie, kterou provedla v roce 2004 britská Disability Rights Commision, vyplývá, že na přístupných webech jsou při plnění úkolů rychlejší i uživatelé, kteří nemají žádné zdravotní postižení. I jim tedy přinesla přístupnost benefit v podobě lepší použitelnosti webu.

Radek Pavlíček, odborný garant služby audit přístupnosti

Průchod přístupným webem
Při testování přístupnosti vycházíme z pravidel tvorby přístupného webu, která jsou součástí vyhlášky k zákonu č. 365/2000 Sb. a z doporučení mezinárodní normy WCAG2.0. Důraz vždy klademe na reálnou přístupnost.

Testujeme různé scénáře, které mohou při používání konkrétního webu nastat (kompletní průchod objednávkou, zadání příkazu k úhradě a podobně). Hodnotíme jak průchod webem za pomoci asistivních technologií, tak aspekty jako dostatečný kontrast, čitelnost, ovladatelnost z klávesnice a další. Řada z těchto momentů přesahuje okruh nevidomých a slabozrakých uživatelů. Web zpřístupní i barvoslepým, uživatelům s poruchou pohybového ústrojí či seniorům.

Co získáte

  • Zevrubné zhodnocení stávajícího stavu
  • Popis nedostatků
  • Návod na jejich odstranění
  • Konzultace s odborníky
  • Tipy na čistý a strukturovaný kód
  • Přístupný web
  • A nejspíš také vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a víc objednávek

Cena za vypracování auditu

Varianta
Vlastnosti
Cena
Basic
základní posouzení a zpětná vazba
zdarma
Standard
test standardního rozsahu do sedmi stránek, písemná závěrečná zpráva včetně doporučení
10 000 Kč
Premium top
rozsáhlé testování sedmi a více stránek, detailní závěrečná zpráva, případná konzultace s vývojáři a kodéry
od 15 000 Kč


Pokud není explicitně uvedeno jinak, veškeré ceny jsou v CZK bez DPH.

Spolupracujeme s odborníky

Radek Pavlíček

Odborným garantem služby je propagátor přístupnosti v Česku Radek Pavlíček. Přístupnosti webových stránek se aktivně věnuje už od roku 2000. Pracuje ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity, působil i pod hlavičkou Blind Friendly Web brněnského TyfloCentra. O přístupnosti aktivně přednáší, pořádá semináře a workshopy, ale i píše na svém blogu POSLEPU a v magazínu Zdroják. Jako uznávaná autorita v oblasti přístupnosti je členem i bezpočtu hodnoticích komisí, včetně například grantového programu Technologie se Světluškou.

Roman Kabelka

Audity přístupnosti provádí ve dvojici s programátorem Romanem Kabelkou, který se zaměřuje na uživatelské testování z pohledu uživatele screen readeru, neboli odečítače obrazovky. Díky tomu, že Roman weby také vyvíjí, kombinuje tento praktický a uživatelský pohled na věc i s pohledem z pozice vývojáře. Absolvent magisterského studia na fakultě informatiky a webadministrátor Master Internet dlouhé roky působí i jako lektor práce s výpočetní technikou pro nevidomé uživatele.

Chcete zvýšit přístupnost svého webu?

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ