Audit přístupnosti webu

Přístupný web pro každého

Ujistěte se, že je váš web přístupný všem návštěvníkům. Že nepřicházíte o potenciální zákazníky, kteří se vaší webovou prezentací zkrátka a jednoduše neproklikají dále. Přístupnost webu je sice často spojována s uživateli s těžkým zdravotním postižením, její přesah je ale mnohem širší a pomáhá všem uživatelům bez rozdílu.

Proč mít web přístupný?

Prohlášení o přístupnosti

Pokud patříte mezi státní či samosprávné instituce, ukládá vám tuto povinnost zákon č. 99/2019 Sb.

80 tisíc nevidomých

Těžce zrakově postižených je v Česku téměr sto tisíc. A většina z nich využívá služeb e-shopů.

2,5 milionu seniorů

Na přístupných stránkách se lépe vyznají a nakoupí nejen nevidomí, ale i čeští senioři

30 % návštěv z mobilu

Lépe fungují přístupné stránky i na mobilních zařízeních, odkud přichází každý třetí Čech.

Cena za vypracování auditu

Varianta
Vlastnosti
Cena
Basic
základní posouzení a zpětná vazba
zdarma
Standard
test standardního rozsahu do sedmi stránek, písemná závěrečná zpráva včetně doporučení
10 000 Kč
Premium
rozsáhlé testování sedmi a více stránek, detailní závěrečná zpráva, případná konzultace s vývojáři a kodéry
od 15 000 Kč


Pokud není explicitně uvedeno jinak, veškeré ceny jsou v CZK bez DPH.

Průchod přístupným webem
Při testování přístupnosti vycházíme z pravidel tvorby přístupného webu, která jsou součástí vyhlášky k zákonu č. 99/2019 Sb. (Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací) a postupujeme v souladu s mezinárodní normou EN 301 549 (tzn. metodikou WCAG 2.1). Nabízíme i testování webů organizacím, pro které je zajištění přístupnosti ze zákona č. 99/2019 Sb. povinné, tedy státním institucím, územním samosprávním celkům a organizacím jimi zřízeným, školám, univerzitám atd. Nezmeškejte příležitost připravit přístupný web s dostatečným předstihem. Od ledna 2020 bude přístupnost webů u povinných subjektů nově kontrolována ze strany Ministerstva vnitra ČR.

Testujeme různé scénáře, které mohou při používání konkrétního webu nastat (kompletní průchod objednávkou, zadání příkazu k úhradě a podobně). Hodnotíme jak průchod webem za pomoci asistivních technologií, tak aspekty jako dostatečný kontrast, čitelnost, ovladatelnost z klávesnice a další. Řada z těchto momentů přesahuje okruh nevidomých a slabozrakých uživatelů. Web zpřístupní i barvoslepým, uživatelům s poruchou pohybového ústrojí či seniorům.

Jak na to? Spolu s garantem auditů přístupnosti jsme pro začátek připravili souhrn užitečných odkazů, jak na přístupný web.

Co získáte

  • Zevrubné zhodnocení stávajícího stavu
  • Popis nedostatků
  • Návod na jejich odstranění
  • Konzultace s odborníky
  • Tipy na čistý a strukturovaný kód
  • Přístupný web
  • A nejspíš také vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání a víc objednávek

Věděli jste, že…

Ze studie, kterou provedla v roce 2004 britská Disability Rights Commision, vyplývá, že na přístupných webech jsou při plnění úkolů rychlejší i uživatelé, kteří nemají žádné zdravotní postižení. I jim tedy přinesla přístupnost benefit v podobě lepší použitelnosti webu.

Radek Pavlíček, odborný garant služby audit přístupnosti

Spolupracujeme s odborníky

Radek Pavlíček

Odborným garantem služby je propagátor přístupnosti v Česku Radek Pavlíček. Přístupnosti webových stránek se aktivně věnuje už od roku 2000 a má za sebou stovky auditů. Pracuje ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity, působil i pod hlavičkou Blind Friendly Web brněnského TyfloCentra. O přístupnosti aktivně přednáší, pořádá semináře a workshopy, ale i píše na svém blogu POSLEPU a v magazínu Zdroják. Jako uznávaná autorita v oblasti přístupnosti je členem i bezpočtu hodnoticích komisí, včetně například grantového programu Technologie se Světluškou.

Roman Kabelka

Audity přístupnosti provádí ve dvojici s programátorem Romanem Kabelkou, který se zaměřuje na uživatelské testování z pohledu uživatele screen readeru, neboli odečítače obrazovky. Díky tomu, že Roman weby také vyvíjí, kombinuje tento praktický a uživatelský pohled na věc i s pohledem z pozice vývojáře. Absolvent magisterského studia na fakultě informatiky a webadministrátor Master Internet dlouhé roky působí i jako lektor práce s výpočetní technikou pro nevidomé uživatele.

Chcete zvýšit přístupnost webu?

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ