Replikace dat


Data jsou při replikaci kopírována z jedné lokality do druhé. Díky zaznamenávání datových změn v reálném čase mohou být data uchovávána na dvou úložištích současně.

Replikaci dat lze provádět synchronně nebo asynchronně. Při synchronní replikaci se data zapisují do primárního úložiště i do repliky současně. S tímto bodem se pojí vysoká finanční náročnost a schopnost fungovat jen do omezené vzdálenosti jednotlivých úložišť. Synchronní replikace se využívá k zajištění vysoké dostupnosti služeb, u kterých je potřeba okamžitý failover.

Asynchronní replikace naopak představuje kopírování dat v určitých časových intervalech. Výhodou asynchronní replikace jsou nižší náklady na provoz a fungování v rámci velkých vzdáleností. Mezi nevýhody patří časová prodleva mezi replikacemi, což při výpadku může vést k určité ztrátě dat. Metoda asynchronní replikace se nejčastěji používá při zálohování dat.

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám