Site Recovery

Pro cloudové zákazníky nabízíme zálohování celého systému do jiné lokality. Neocenitelná forma zálohy přijde na řadu v případě fatálního selhání primárního datacentra. Celý projekt je totiž asynchronně replikován do druhého města.

Řešení vysoké dostupnosti

Kompletní data z primárního diskového pole replikujeme na pole v záložní lokalitě. Konkrétní počet záloh a interval zálohování je však vždy na konkrétní domluvě se zákazníkem.

Záloha do oddělené lokality

Záloha diskového pole do druhé lokality probíhá asynchronně. Právě asynchronní záloha si umí poradit se vzdáleností Praha – Brno. Synchronní replikace do lokality vzdálené pár kilometrů totiž v případě živelní pohromy postrádá význam.

Kompletní záložní infrastruktura

Při výpadku primární lokality nebudete čekat na obnovení dat ze zálohy. Veškerá data na sekundárním poli jsou již předem připravena. A stejně tak záložní infrastruktura. Váš cloud spustíme se zachovanými IP adresami.

Replikace diskového pole

K zálohování cloudu do sekundární lokality používáme důvěryhodný nástroj Site Recovery Manager (SRM). Tento etablovaný produkt společnosti VMware umožňuje nativní replikaci diskových polí mezi dvěma autonomními lokalitami. Zrcadlí se celé logické svazky Dell Compellent.

U služby Site Recovery dochází ke kompletní replikaci na úrovni diskového pole. Produkční data z virtuálních serverů se v pravidelných intervalech replikují z primární do záložní lokality. Celý proces je díky Site Recovery Manageru plně zautomatizován a monitorován. Umožňuje také testování bez vlivu na produkční infrastrukturu.

V sekundární lokalitě zákazníkovi rezervujeme totožné prostředky jako v lokalitě primární. Protože Site Recovery kompletně replikuje produkční data na diskové pole v jiné lokalitě, není při výpadku primární lokality potřeba čekat na obnovení dat ze zálohy. Veškerá data na sekundárním poli jsou již předem připravena. Lze navíc zachovávat i starší kopie, čímž je možné zachránit např. poškození filesystému virtuálního serveru z důvodu chyby operačního systému. Operativně se tak můžete vrátit k poslední funkční verzi ze zálohy. Velkou výhodou Site Recovery je i fakt, že pro virtuální servery běžící v cloudu je naprosto transparentní.

Site Recovery schéma

Specifikace

  • Replikace do druhé lokality
  • Kompletní infrastruktura včetně serverů
  • Počet záloh a interval na domluvě, nejkratší možný 15 minut
  • Možnost volby primárního datacentra Praha či Brno
  • Nenahrazuje zálohování
  • Znatelně snižuje Recovery Time Objective
  • U relačních databází nelze zaručit konzistentní stav po obnovení

Chci zvýšit dostupnost svého cloudu

Pokud chcete používat tento kontaktní formulář, musíte mít povolený Javascript.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ