NFV


NFV (Networking Functions Virtualization) představuje virtualizaci síťových zařízení, která jsou tradičně provozována na specializovaném hardware. Tato technologie umožňuje flexibilní úpravu síťových funkcí pomocí softwaru, jejich konfiguraci a správu.

Virtuální síťové stroje v rámci konceptu NFV nahrazují tradiční hardwarové síťové komponenty, jako jsou routery a switche. Tyto virtuální stroje lze spravovat přes jedno uživatelské rozhraní a celou síť tak ovládat z jednoho místa.

Pojem NFV může být nesprávně zaměněn za SDN (Software Defined Networking). NFV je technologie, která virtualizuje síťové funkce a umožňuje jejich provoz na běžném hardware (typ x86). SDN odděluje řídicí rovinu sítě od datové roviny, což umožňuje konfigurovat síťové funkce a celou síť řídit automatizovaně. NFV a SDN mohou navzájem spolupracovat a doplňovat se.

Existuje open source projekt OPNFV (Open Platform for NFV), který má za cíl poskytovat nástroje pro rychlý vývoj a implementaci NFV v síťových infrastrukturách.

Mohlo by vás zajímat


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám