Popis typů linek konektivity a varianty datových plánů

Poslední aktualizace 22. 3. 2023


Technologie umístěné v datacentrech MasterDC jsou do internetu zapojeny prostřednictvím linek konektivity. V tomto článku najdete přehled linek, které lze v rámci DC využít, i popis datových plánů.

Rychlost fyzických portů konektivity

Každá konektivita má fyzický port o rychlosti 1, 10 nebo 25 Gbps (Gigabit za sekundu). Portovou rychlostí může server komunikovat vždy v rámci datacenter a sítě MasterDC.

Podle typu datového plánu na fyzických portech může být rychlost na okraji naší páteřní sítě omezena předplaceným přenosovým pásmem, tzv. Pevná linka (pevný IP traffic), směrovaná šířka pásma. Případně rychlost sítě není omezena, ale počítají se datové přenosy – Pevná linka (IP traffic).

Nejpoužívanější typy linek se účtují dvěma způsoby:

  • přenosy jsou neomezené, ale je limitováno pásmo (směrovaná šířka pásma);
  • pásmo není limitováno, počítají se datové přenosy.

Pro linky evidujeme dva přenosové směry, jejichž orientace je vzhledem k portu našeho switche:

  • IN = odchozí provoz ze zákaznického serveru
  • OUT = příchozí provoz

Datové plány – způsob tarifikace

Vaše linka může být škrcená (nepočítaná), počítaná nebo účtovaná na základě 95. percentilu.

Nepočítaná linka

U škrcených (nepočítaných) linek platíte fixní paušální částku za určitou šířku přenosového pásma. Nezáleží tedy na tom, jak intenzivně linku používáte. Šířku pásma své linky zjistíte v Zákaznické administraci: Linky > výběr konkrétní linky > záložka Informace > sekce Informace o směrovači (např. hodnoty 100 Mbps, 1 Gbps atp.). Tento limit nelze překročit, proto vám nikdy nezaúčtujeme další poplatky.

Počítaná linka + nadlimit

V případě počítaných linek platíte za objem přenesených dat, který zaznamenáváme. U počítaných linek si předplácíte jistý objem přenesených dat (např. 100 MB, 3 TB atp.). Množství dat, které překročí tento limit, vám následně bude vyúčtováno. Limit počítané linky najdete rovněž v záložce Informace pod nadpisem Informace o lince (např. Limit transitu 3 TB). Na stránce také naleznete Informace o platbě, kde je uvedena částka, která vám bude účtována v případě překročení limitu.

Účtování dle 95. percentilu

Linky s 95. percentilem se odečítají v pravidelných pětiminutových intervalech na portu služby. Z naměřených dat se stanoví průměrná hodnota přenosové rychlosti pětiminutových intervalů pro směr IN/OUT v bitech za sekundu. Tyto hodnoty se na konci každého zúčtovacího období seřadí od nejvyšší k nejnižší, a to buď pro daný port služby, nebo pro přenosové směry (CZ, SK, TRANSIT). Ze seznamu se následně odstraní 5 % nejvyšších hodnot, přičemž zbylá nejvyšší hodnota představuje 95. percentil. Tato hodnota je určující pro zúčtování využití služby.

Typy linek

Výpis níže shrnuje nejpoužívanější typy linek v našem datacentru. Vysvětluje, mimo jiné, jakým způsobem jsou účtovány.

Poznámka: Grafy přenosu jednotlivých tříd destinací (CZ, SK a TRANZIT) a aktuální hodnoty přenesených dat jsou dostupné v Zákaznické administraci: Linky > např. Konektivita COPPER (100 TB CZ / 2 TB TRA) > Statistiky. Více o generovaných statistikách v návodu Statistiky generované v Zákaznické administraci.

Pevná linka (pevný IP traffic) – směrovaná šířka pásma (ServiceFixedlineRouted)

Linka má omezeno přenosové pásmo v bps (bity za sekundu) do jednotlivých tříd destinací, tj. sítí, které považujeme za cílové. Seznam těchto sítí pro Česko a Slovensko najdete v článku Peering CZ a SK. Přenosy do České republiky jsou omezeny na 1 Gbps, do tranzitu (zahraničí) např. 100 Mbps.

Výhodou pevné směrované linky je, že zákazník platí fixní částku za datový plán, přičemž nemůže dojít k překročení této částky. Cena se účtuje za jednotlivé bity pásma.

Pevná linka (IP traffic) – směrovaná (ServiceFixedlineRoutedData)

Linka má počítané datové přenosy v bytech do jednotlivých tříd destinací (viz Peeringy CZ a SK). Zákazník může mít aktivní třídu „Peeringy CZ“ nebo i „Peeringy SK“, obojí za specifickou částku.

Přenosy mimo aktivní třídy destinací se započítávají do třídy Tranzit. Každá třída má svou předplacenou část, k níž se na konci účtovacího období připočítá cena za nadlimitní čerpání dat. Cena je za přenesené byty a výpočet se provádí z NetFlow (monitoring síťového provozu na základě IP toků) dat generovaných na hraničních routerech jednotlivých datacenter.

Tip: K této službě je možné aktivovat službu Hlídač přenosů dat. Ta upozorní na překročení nastaveného limitu prostřednictvím e-mailu. Limit i adresu, na kterou bude upozornění zasláno, si zákazník nastavuje sám v Zákaznické administraci: Linky > např. Konektivita COPPER (100 TB CZ / 2 TB TRA) > Upravit > Přenosový limit. Upravte hodnotu a stiskněte Uložit.

Pevná linka (IP traffic 100/x) – směrovaná 100/x (ServiceFixedlineRoutedFract)

U této linky není omezeno přenosové pásmo, ani se nepočítají přenesená data. Zpracovává se NetFlow, z něhož se tvoří grafy přenosu do jednotlivých tříd destinací. Z grafů se následně počítá 95% měsíční percentil přes 5minutové intervaly (vysvětlení výpočtu viz poslední odstavec sekce Datové plány – způsob tarifikace).

V tomto případě se platí za přenesené bity za sekundu. Zákazník posílá jednu platbu za stanovený počet přenesených bps a dále cenu vyúčtovanou za bps, které tento stanovený počet přesáhnou. Částku za předem stanovený počet bps je potřeba uhradit celou i v případě, že v daném měsíci nedojde k jeho vyčerpání.

Pevná linka (100/x) (ServiceFixedlineFract)

Linka počítaná přes 95. percentil s 5minutovými intervaly. Počítá se celý datový tok na portu. Služba obsahuje rovněž jednu platbu za předem stanovený datový limit a platbu za data přesahující tento limit. Počítá se v bps, stejně jako u IP traffic 100/x.

Pevná linka (ServiceFixedline)

Veškerý provoz linky je omezen celkovým přenosovým pásmem v Mbps.

Pevná linka (směrovaná) (ServiceFixedlineData)

Platba je účtována za celkový počet přenesených bytů na lince. Jde o variantu počítané linky, proto se platí jedna fixní částka za limit, který si stanoví zákazník. Následně dojde ke zpětnému vyúčtování dat, která tento limit překročila.

Pevná linka (směrovaná virtuální) (ServiceFixedlineRoutedVirtual)

Virtuální linka pro přenosy u služeb Cloud nebo VPS. Jde o sdílenou konektivitu fyzického hostitele.


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám