Fault tolerance


Fault tolerance je schopnost systému pokračovat ve svém provozu bez přerušení i v případě výpadku jedné nebo více jeho komponent.

Hlavními cíli fault tolerance je minimalizovat dopad chyb na běh systému a zajistit vysokou dostupnost. Fault tolerance se využívá v aplikacích a systémech, u kterých je potřeba zajistit nepřetržitý provoz. Je to např. chod datových center, provoz cloudových služeb nebo finančních systémů.

K dosažení fault tolerance se často využívají následující metody:

  • použití redundantních komponent;
  • zálohování dat;
  • implementace mechanismů pro detekci výpadků a automatickou obnovu;
  • load balancing;
  • škálovatelnost.

Mohlo by vás zajímat:


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám