Microsoft Exchange

Mailserver je groupwarové řešení poskytující mocný komunikační nástroj s širokou škálou možností týmové práce a přístupu k informacím. Kromě standardní funkce mailserveru, lze systém Mailserver Exchange využívat k organizaci a plánování času pomocí kalendářů, zaznamenávání a managementu úkolů, tvorbě uživatelských i globálních adresářů a dalším činnostem.

Týmová spolupráce

Mailserver Exchange nabízí kromě základní funkce mailového serveru i nástroj k organizaci týmové spolupráce. Uživatelé tak mohou sdílet různé typy objektů od kalendářů po adresáře.

Bezpečný přístup

Nemusíte se obávat o svá data, jejich přenos mezi serverem a klientskou stanicí je zabezpečen šifrovanou komunikací.

Uživatelská rozhraní

Systém je vybaven několika rozhraními – nativní aplikací MS Outlook, webovým rozhraním a mobilní aplikací Outlook Mobile Access.

Přístup k mailové schránce

  • nativní klientská aplikace MS Outlook určená pro plnohodnotný lokální i vzdálený přístup k systému bez nutnosti VPN připojení. Pomocí synchronizace dat do lokální databáze podporuje práci v obou režimech on-line i offline.
  • pokročilé webové rozhraní Outlook Web Access pro on-line přístup. Veškerá komunikace mezi serverem a klientskou stanicí probíhá šifrovaně.
  • rozhraní Outlook Mobile Access pro komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů s operačním systémem Windows Mobile.

Mimo tato rozhraní můžete k serveru přistupovat i prostřednictvím libovolných klientských aplikací podporujících standardizované poštovní protokoly POP3, IMAP, SMTP.

Terminálové připojení

  • vzdálený přístup formou terminálového připojení je samostatně licencovanou službou
  • licence je standardní součástí MS Windows Server 2008
  • po připojení uživatele pomocí Remote Desktop (RDP) je spuštěna samostatná instance klientského přihlášení
  • data a aplikace zpracovává přímo server
  • mezi vzdáleným počítačem a serverem je přenášen pouze obsah obrazovky a podněty generované uživatelem prostřednictvím vstupních zařízení klávesnice – myš
  • v případě pádu a opětovného navázání přerušeného spojení mezi aplikací RDP a terminálovým serverem je uživateli zobrazen poslední aktuální stav včetně otevřených aplikací a dokumentů


Antivir/antispam řešení

ForeFront for MS Exchange zahrnuje několik metod detekce a odhalování nevyžádané pošty včetně pravidelně aktualizované databáze signatur. V on-line režimu jsou průběžně testovány příchozí i odchozí zprávy, off-line režim pak v pravidelných intervalech testuje informace uložené v databázi serveru. Off-line detekce slouží k eliminaci zpráv, které nebyly rozpoznány v průběhu on-line testu. Vlastní aktualizace antispamového/antivirového nástroje probíhá zcela automaticky.

Správné místo pro vaše data

NAŠE DATACENTRA NALEZNETE V PRAZE I V BRNĚ