Přehledně o migraci dat: strategické tipy i nejčastější chyby

Novější systémy nebo výkonnější prostředí – jedny z důvodů, které motivují firmy k migraci dat. Jak se ale vyhnout zbytečně dlouhým odstávkám a předejít problémům s kompatibilitou? Sepsali jsme pro vás tipy z praxe.

Migrace dat
VERONIKA JAKUBOVÁ
 • VERONIKA JAKUBOVÁ

 • 14. 06. 2023
 • 6 min čtení
Zkopirovat do schránky

Přechod na novou platformu, aktuální verzi systému nebo třeba do jiné lokality sestává z mnoha úkonů, mezi kterými snadno zapadne to nejdůležitější – strukturovaný plán migrace dat. Poctivá příprava přitom eliminuje odstávky, zabraňuje nekonzistenci dat nebo špatné kompatibilitě nástrojů a ve výsledku šetří celkové náklady.

Migrace dat je proces, při kterém se přesouvají data z původního systému do nového. Svou náplní zasahuje do databází, programování, správy sítí nebo bezpečnosti, a vyžaduje tak rozsáhlé znalosti. Migrace dat probíhá nejčastěji v následujících kontextech:

 • úložiště – data se přesouvají třeba z lokálních disků na síťová úložiště (NAS, SAN), do cloudu nebo z HDD na SSD;
 • databáze – s koncem podpory databázového systému přichází otázka upgradu na novější verzi. Časté problémy s dostupností řeší přesun do cloudu a pro snížení nákladů na údržbu serverů je logickou volbou migrace na služby typu DBaaS, kde se o rutinní provoz stará poskytovatel;
 • aplikace – důvodem k migraci bývá zastaralý hardware nebo časté poruchy. Protože v tomto případě migrace vždy zahrnuje vysoké náklady, zohledňuje se rovnou i budoucí vývoj aplikace. Obvyklou volbou je pak architektura mikroslužeb, která však vyžaduje úpravu aplikace, aby v prostředí s vysokou dostupností, například Kubernetes clusteru, správně fungovala;
 • servery a datacentra (infrastruktura) – migrace serverů a síťové infrastruktury do jiné lokality může probíhat fyzicky, nebo přesunutím do cloudu.

Každý z výše uvedených typů migrace dat má svá specifika a vyžaduje individuální přístup. Nicméně některé zásady a postupy jsou platné pro všechny případy.

Desatero úspěšné migrace

Přístupy k migraci dat a jejich use-casy

Existuje několik strategií jak k migraci přistoupit. Každá je přitom vhodná pro trochu jiný případ, má své výhody, nevýhody i omezení. Jakou tedy vybrat?

Přístup Popis Výhody Nevýhody a omezení Ideální použití
Big bang Hromadné přesunutí dat v jedné fázi. Rychlost přesunu. Obnáší výpadek (délka závisí na velikosti dat); hledání příčin chyb je složité. Služby, které neohrozí delší odstávky, nejsou ve vysoké dostupnosti a mají SPOFSPOF (Single point of failure)SPOF je označení pro slabé místo v IT infrastruktuře, které v případě selhání způsobí nefunkčnost celého systémuvíce; menší datové objemy.
Postupná migrace Rozdělení migrace do několika fází. Zachování celkové dostupnosti, pouze izolované a kratší výpadky; snazší hledání chyb. Dlouhodobý proces; finančně nákladnější. Služby vyžadující vysokou dostupnost, objemná data, komplexní infrastruktury nebo firemní systémy.
Živá migrace Migrace prováděná za plného provozu bez výpadku. Nemá dopad na služby ani uživatelskou zkušenost. Vhodná jen pro určitá prostředí a platformy; proveditelnost závisí na technických vlastnostech systémů. Služby kritické pro chod podnikání; migrace ve virtuálním prostředí.

U rozsáhlých projektů dává smysl jednotlivé přístupy kombinovat podle povahy dat a systému. „Hybridní“ přístup k migraci dat může pomoci lépe rozložit nedostupnost služeb a eliminovat některá rizika. V praxi to může vypadat třeba tak, že se část dat přesune hromadně přístupem big bang mimo špičku, například pozdě v noci, a zbývající funkcionality se migrují postupně nebo formou živé migrace.

Vytěžte výhody z migrace dat

Vyhněte se zbytečným chybám i rizikům spojeným s migrací systémů. Přenechte strategii, přípravu i provedení migrace MasterDC. Odměnou vám bude plynulý a výkonný provoz.

Potřebuji migrovat data

Co podchytit ve fázi plánování

Způsob a podrobný proces migrace ovlivní v prvé řadě projekt, který se chystáte přesouvat. Strategie pro jednotlivé typy projektů mohou být různé:

 • migrace úložiště: v závislosti na systému lze zřídit i replikaci dat, nicméně častěji se přistupuje k offline migraci. Přesun z menších disků na větší se typicky realizuje pomocí RAID;
 • migrace databáze: pro databáze je nejběžnější dump a import. Dump představuje zálohu kompatibilní s cílovým databázovým systémem a obsahuje veškerá data z původní databáze. Proces importu zajistí obnovu těchto dat na novém místě. Další možností je pak nastavit mezi starým a novým systémem replikaci dat. Data se pak paralelně udržují na dvou místech až do vypnutí starého systému. Celý přesun jde díky tomu provést zcela bez výpadku;
 • migrace webu: u statických webů je nejvhodnější připravit nové prostředí, zkopírovat data a následně změnit DNS A záznam. Tento postup je ale příliš pomalý pro weby s dynamickými daty. Pro ty je lepší nakonfigurovat nové prostředí, provést finální synchronizaci nejnovějších dat, vše otestovat a následně k serveru přiřadit stávající IP adresu;
 • migrace aplikací a systémů: postup pro aplikace a systémy je většinou dán jejich vendory, a při migraci je proto nejlepší dodržovat instrukce v oficiální dokumentaci. K některým aplikacím jsou k dispozici i nástroje určené speciálně k těmto účelům;
 • migrace infrastruktury: zahrnuje hlavně problematiku konfigurace a správného propojení všech prvků, možnosti zachování síťové adresace, kompatibilitu virtualizačních platforem i jednotlivých komponent, třeba procesorů. Podrobněji o tom, co obnáší konkrétně migrace infrastruktury do cloudu jsme psali v článku Kdy migrovat IT infrastrukturu do cloudu a jak se připravit.

Plánování migrace se jednoduše neobejde bez podrobného zhodnocení technických aspektů a možností i kompatibility verzí. S těmi mohou poradit matice kompatibility, které má řada dodavatelů dostupné na svém webu, např. VMware Product Interoperability Matrix.

Před migrací dobře zvažte, jakou nedostupnost si můžete dovolit. To vás lépe nasměruje ve volbě konkrétního přístupu. Délku výpadku ovlivňuje velikost dat, která určuje dobu jejich kopírování do nového systému. Podstatnou roli hraje ale i propustnost sítě.

Při plánování nezapomeňte na to, že dvě prostředí v různých sítích spolu musí umět komunikovat. Pokud se migruje v rámci jedné lokality, nenastávají problémy a zachovat lze i stejné IP adresy. Při migraci do jiného datacentra však musí být řešení dočasně propojena. Obvykle se využívá virtuální privátní síť, při větších vzdálenostech softwarově definované okruhy. Pak nezbývá, než se rozloučit i se starými IP.

Nejdůležitější aspekty testování

Po dokončení migrace vás v novém prostředí bude zajímat hlavně konzistence dat a jejich shoda s daty v původním systému. Ověřit je lze přímým srovnáváním souborů a využitím databázových tabulek. Dobře poslouží i simulace operací, které se v systému běžně provádějí. Reálné scénáře se využívají také pro otestování funkčnosti a výkonu. Zapomenout by se nemělo ani na zátěž.

Pokud se data migrovala mezi různými technologiemi nebo verzemi, je potřeba zjistit, jestli jsou všechny služby dobře integrované a mohou spolu komunikovat.

3 nejčastější chyby a jak jim předejít

Problémy se mohou objevit během testování i u sebelépe připravené migrace. Přesto se v praxi setkáváme s chybami, kterým se dalo předejít. Mezi ty nejčastější patří:

 1. špatný časový odhad – odhadnout rozsah práce někdy potrápí i ty nejzkušenější, a tak doporučujeme si migraci vyzkoušet nejprve nanečisto, pokud to situace umožňuje. Díky tomu proces lépe rozfázujete a budete mít i jasnější představu o rozpočtu;
 2. neprovedení zkušební migrace – vyzkoušení migrace v testovacím prostředí vám pomůže odhalit nejběžnější chyby, na které pak budete připraveni v ostrém provozu;
 3. volba nevhodného způsobu migrace dat – pokud jste zjistili, že se vše dalo provést bez výpadku nebo v kratším časovém okně, nezoufejte. Zhodnoťte dopady nevhodně zvoleného způsoby a prověřte, které informace k tomuto rozhodnutí vedly. Jsou to zkušenosti, které využijete v budoucnu.

Proces migrace dat může usnadnit i množství nástrojů, které jsou vždy určeny pro danou oblast. Například imapsync pro mailboxy nebo CMS2CMS pro webový obsah. I v tomto případě se vyplatí dobře vybírat, podívat se na funkcionality a jednotlivé nástroje porovnat.

Vzhledem ke komplexnosti procesu je podrobná analýza, plánování i testování prací skutečně nejefektivnějším způsobem, jak chybám předcházet. V MasterDC přesouváme databáze, úložiště i celé infrastruktury pravidelně. Nedávno jsme úspěšně migrovali i vlastní cloudovou platformu. Pokud vás výhledově čeká migrační premiéra, jsme připraveni vám podat pomocnou ruku i odbornou podporu.

Líbil se vám článek? Ano / Ne