Cloud server vs VPS: jak poznat rozdíl a co vám nabídneme v Masteru

Pokud jste se rozhodli pro pronájem virtuálního serveru, ať už VPS nebo cloudu, možná vám při pročítání nabídek hostingových poskytovatelů vyvstala na mysli otázka - jaký je vlastně mezi nabízenými službami rozdíl? Rádi bychom vám poskytli velké srovnání obou služeb, abychom vám ulehčili výběr, ale bohužel žádná všeobecně přijímaná definice neexistuje. Cloud i VPS jsou jen marketingovými názvy pro virtuální stroje (virtual machines) s různými charakteristikami. To, co jeden poskytovatel prodává jako kvalitní cloudovou službu, je pro jiného jen obyčejným VPS se základními vlastnostmi. Můžeme vám ale prozradit, jak se obě služby odlišují v naší nabídce, a poradíme vám, která z nich je pro vás ta pravá.

Cloud server a VPS se od sebe v mnoha ohledech liší
MICHAELA GRYGAŘÍKOVÁ
 • MICHAELA GRYGAŘÍKOVÁ

 • 08. 10. 2019
 • 7 min čtení
Zkopirovat do schránky

Všude tolik skloňované slovo cloud je velmi širokým pojmem. Může se jednat o IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) i AaaS (Application as a Service) – tedy cloud může být v podstatě cokoli od služby Google Drive po privátní cloudové clustery v datacentru. Pokud se zaměříme na cloud ve smyslu IaaS, můžeme při pohledu na nabídku virtuálních serverů v ČR říci, že obecně je cloud chápán jako větší, spolehlivější řešení oproti VPS, které nezaručuje vysokou dostupnost. Avšak ani to není nikde jasně stanoveno, a proto se raději podíváme na konkrétní rozdíly ve službách, které nabízíme my v MasterDC.

Virtuální privátní servery (VPS) v Masteru

Základ cloudu i VPS je stejný: na fyzickém serveru běží hypervizorHypervizorHypervizor umí virtualizovat hardware do izolovaných virtuálních strojů.více – softwarová komponenta, která umožňuje vytvářet virtuální stroje. Hypervizorů existuje celá řada – pro Microsoft je to Hyper-V, u Linuxu KVM a VMware nabízí ESXi. Všechny tyto software jsou zdarma dostupné, placené jsou až nadstavby k nim, které umožňují rozšířené funkce.

V případě VPS běží jednotlivé virtuální stroje na jednom serveru a data se ukládají na klasické interní disky. Toto základní řešení nabízí celou řadu výhod jako například nízkou cenu a rychlé zřízení, ale už nezaručují vysokou dostupnost a bezpečnost. V případě, že se v serveru něco pokazí, ať už je to paměť nebo hardwarový řadič, musí se při opravě vypnout celý server včetně na něm běžících virtuálních strojů. Zároveň u VPS probíhají nutné bezpečnostní a jiné updaty, při kterých je vyžadován restart serveru, takže pravidelně dochází ke krátkým výpadkům. Ty jsou však většinou realizovány v nočních hodinách, aby byl chod serveru co nejméně omezen.

Chcete levné, ale výkonné VPS?

V Masteru vám nabízíme virtuální servery běžící na platformách Proxmox (KVM) nebo Hyper-V. Konkrétní řešení si přímo navolíte v našem konfigurátoru a server pro vás spustíme během pár minut.

Chci VPS

Pro koho je VPS?

VPS můžeme doporučit těm zákazníkům, pro které není nerušený chod cloudu prioritou a krátké výpadky jim neuškodí. Může se jednat například o některé provozovatele webových stránek, kteří nepotřebují, aby byl jejich web nonstop dostupný. 

Všechny naše VPS běží na technologii Proxmox (LXC, KVM) a Hyper-V. Technologie Proxmox umožňuje mimo jiné spuštění vlastních Docker kontejnerů. O tom, jak technologie funguje a proč jsme se rozhodli ji použít, se více dočtete v našem předchozím článku Na nových VPS spustíte díky KVM i Docker.

  VMware Cloud server VPS
Dostupnost Cloud je charakterizovaný vysokou dostupností, která je min. 99,99 %. U VPS neposkytujeme záruku vysoké dostupnosti.
Bezpečnost Cloud běží na více fyzických strojích současně s využitím redundantního diskového pole. V případě problému v HW cloud využívá kapacity zbylých strojů, aniž by došlo k jeho přerušení. VPS běží na serveru s klasickým interním diskem, proto při selhání HW nebo jeho části, není možné virtuální stroje přesunout a využívat kapacity fungujícího HW.
Škálování Cloud lze škálovat téměř neomezeně a velmi rychle právě díky možnosti přesouvat cloud servery za běhu mezi fyzickými servery. Stačí se domluvit na dokoupení zdrojů. VPS jsou omezené kapacitou serveru a pokud dojde k jejímu vyčerpání, není možné virtuální stroj za běhu přesunout.
Cena Cena cloudu je pochopitelně vyšší než cena VPS. V Master Internet začíná na 341 Kč za měsíc. Cena VPS je nižší než cena cloudu nebo dedikovaného serveru. U nás v Masteru začíná na 137 Kč za měsíc.

Srovnání VMware cloudu a VPS v MasterDC

VMware cloud server v Masteru

Stejně jako VPS, běží i náš cloud na jednom z hypervizorů. Cloudové řešení je ale mnohem robustnější a má zaručenou vysokou dostupnost. To je dáno tím, že cloud běží na více propojených serverech, které tvoří tzv. VMware cluster, a k jehož správě využíváme softwarovou nadstavbu vCenter. Všechna data navíc nejsou ukládána na interní disky serverů, ale na externí redundantníRedundanceRedundance znamená nadbytek oproti nezbytně nutnému. V IT nejčastěji jako zdvojení HW/datvíce disková pole, která jsou oddělená od serveru. Pojďme se na architekturu VMware cloudu podívat detailněji.

VMware vCenter nabízí pokročilé funkce

Servery jsou propojené do tzv. VMware clusteru řízeného pomocí softwarového nástroje vCenter. Placený vCenter nabízí pokročilé funkce jako vMotion, Storage vMotion, High Availibility nebo Fault Tolerance. Aby zákazník mohl cloud reálně používat a ovládat jednotlivé funkce, využívá HTML5 portál vCloud Director. Co jednotlivé funkce umožňují?

 • Funkce vMotion umožňuje za běhu přesouvat virtuální stroje mezi servery, zatímco data zůstávají uložena na diskovém poli.
 • Díky Storage vMotion lze přesouvat data virtuálních strojů mezi diskovými poli, aniž by došlo k jejich vypnutí.
 • Funkce High Availibility zajišťuje, že v případě nefunkčnosti jednoho fyzického serveru se virtuální stroje rozběhnou na ostatních serverech.
 • Funkcionalita Fault Tolerance obsah virtuálního stroje kompletně zrcadlí na jiný stroj na jiném serveru, takže v případě výpadku serveru sekundární virtuálka plynule pokračuje bez nutnosti rebootovat.
 • Novou funkcionalitou je vSAN – softwarově definovaná storage, která umožňuje cloud provozovat bez diskových polí s klasickými disky.

Diskové pole umožňuje virtuální stroje přesouvat

Vedle vCenter je základem cloudu diskové pole. Jedná se o speciální zařízení pro uložení dat, které je navrženo jako úplně redundantní – to znamená, že vše uvnitř je zdvojené, a proto se dá jakákoliv komponenta měnit za provozu. Diskové pole je připojeno k serverům, na kterých běží virtuální stroje, skrze SAN (storage area network). Tím, že servery VMware nemají vůbec klasické disky, mohou se cloud servery bez přerušení přesouvat mezi jednotlivými hardwarovými uzly a v případě výpadku jednoho hardware uzlu, se servery z diskového pole restartují na jiném uzlu a vše běží dál. V Masteru využíváme diskové pole SC-Series od Dell EMC sestavené kompletně z SSD disků.

Je to právě uložení dat na diskovém poli, co dělá hlavní rozdíl v ceně mezi cloudem a VPS. Diskové pole vychází na 1GB uložených dat podstatně dráž než běžné interní disky. Vyšší cena cena je dána i poplatky za licenci softwaru vCenter.

Výhody cloudu serveru

VMware cloud má oproti VPS řadu výhod.

 • Cloudové řešení je vysoce dostupné  – zaručujeme dostupnost až 99,99 %. To znamená, že služba může vypadnout maximálně na 4 minuty a pár sekund každý měsíc neboli 50 minut za rok. Prakticky je dosahovaná dostupnost ještě vyšší.
 • Cloud je velmi bezpečný díky redundanci na úrovni hardware, napájení a konektivity a díky funkcionalitám vCenter, které umožňují reagovat na problémy okamžitě bez přerušení chodu virtuálních serverů.
 • Díky diskovému poli a s ním spojené možnosti přesouvat cloud servery za běhu mezi fyzickými uzly, je u cloudu usnadněno i škálování. Limitem při škálování u všech virtuálních strojů je vždy maximální kapacita RAM a CPU fyzického serveru. Pokud chceme změnit parametry serveru, je ve většině případů nutný restart. VMware hypervizor umožňuje cloud servery přesunout do jiných fyzických uzlů, aby se předešlo jejich vypnutí. U našich VMware cloudů navíc používáme servery, které mají více RAM a silnější CPU, proto i jednotlivé “cloud” servery mohou mít větší parametry než u běžných VPS.

Všechny výhody kvalitního cloudu se ale nutně odráží v jeho ceně, která je vyšší než u VPS, a u nás v Masteru začíná na 609 korunách za měsíc.

Chcete cloud server s vysokou dostupností?

Vyberte si z našich připravených sestav nebo si sami navolte řešení na míru v konfigurátoru. VMware cloud je postaven na nejmodernějších Dell EMC technologiích a běží v našich datacentrech v Praze a Brně.

Chci cloud hosting

Pro koho je cloud?

Cloud je určený především těm, kdo potřebují spolehlivé řešení a nepřetržitý chod služby. Jedná se o společnosti, pro které i malý výpadek může znamenat velké ztráty (např. provozovatelé e-shopů), nebo ty firmy, které pracují s citlivými údaji apod.

Firmám, které vyžadují naprosto bezpečné a vysoce dostupné řešení, bychom doporučili ještě o stupeň spolehlivější službu – privátní cloud zbudovaný na míru. Takový cloud zákazník nesdílí s jinými uživateli, ale má ho ve své správě, a celá infrastruktura je navržená pro individuální potřeby.

Líbil se vám článek? Ano / Ne